THÔNG BÁO V/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30 HKI 2018-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 0tháng 06 năm 2018   

THÔNG BÁO

V/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30

***

Khóa, lớp

Giáo viên cố vấn 

Thời gian

Địa điểm

NJ30a1 ~ NJ30e4

Hứa Thùy Trang

Thứ 4

(13/06/2018)

18h30~19h30

Giảng đường G

NJ30g1 ~ NJ30h2

Nguyễn Huyền Ngọc

Thứ 5

(14/06/2018)

18h30~19h30

Giảng đường G

NJ30h3 ~ NJ30s1

Hoàng Thị Khánh Huyền

Thứ 4

(13/06/2018)

18h30~19h30

Giảng đường S

1. Nội dung: 

- Phổ biến lịch học của học kì 1 năm học 2018-2019

- Tư vấn học tập, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của sinh viên

2. Yêu cầu:

Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ. Nếu không tham dự họp lớp, sinh viên phải tự  chịu trách nhiệm khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. CVHT và phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh của CVHT, trong trường hợp sinh viên không tham dự họp sẽ không được hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào.

                                                                                         

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.