THÔNG BÁO v/v Giới thiệu về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    BỘ MÔN TIẾNG NHẬT                                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                     =========================

THÔNG BÁO

 V/v Giới thiệu về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ30

Nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên, Bộ môn Ngôn ngữ Nhật đã hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và Công nghệ thông tin (ITM) thành lập Quỹ học bổng ITM cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật từ năm 2016 dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống hoặc các sinh viên có sự cầu tiến trong công việc, mong muốn được thể hiện năng lực của mình trong môi trường làm việc thực tế tại công ty ITM. Học bổng sẽ được cấp cho sinh viên đủ điều kiện bắt đầu từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 4.

Đến nay Quỹ học bổng ITM đã hoạt động được 2 năm, trao 4 suất học bổng cho sinh viên khóa NJ28 và NJ29. Năm học này, Bộ môn Ngôn ngữ Nhật tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về Quỹ học bổng ITMvà chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên khóa NJ30 vào thời gian, địa điểm như sau:

§     Thời gian: 8:00~9:00 ngày 18/4/2016 (THỨ TƯ)

§     Địa điểm: Giảng đường G, trường Đại học Thăng Long

Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên năm thứ 1 khóa NJ30

Điều kiện tham gia: Hướng dẫn cụ thể trong buổi Hội thảo này.

Những sinh viên quan tâm đến học bổng ITM và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ môn Ngôn ngữ Nhật: SĐT: 024 66880966, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018.

                                                                                  Bộ môn Ngôn ngữ Nhật 

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.