Tuyển thực tập sinh cho 04 chương trình thực tập tại Nhật 03 tháng - ITM

Tuyen dung CT Internship ITM thang 09 nam 2017

Download

Sơ yếu lí lịch

File đính kèm

1. SHERATON THONG BAO TUYEN DUNG -120217KS-S4.pdf

1. SHERATON DIEU KIEN TIEP NHAN-DICH CHUAN_170831-3.xlsx

1. SHERATON 171201-180228_______170831-3 (1).xlsx

2. SUGADAI - THONG BAO TUYEN DUNG 120317KS-O1.pdf

2. SUGADAI__2017_12__2018_3__170817-1.xls

2. SUGADAI__2017_12__2018_3__170817-1 - Copy.xls

3. WESTIN RUSUTSU - THONG BAO TUYEN DUNG-120317W1.pdf

3. WESTIN RUSUTSU RESORT-CHE DO SINH HOAT.pdf

3. WESTIN RUSUTSU RESORT-DIEU KIEN TIEP NHAN-DICH.pdf

4. YAMAMURA - THONG BAO TUYEN DUNG -120217KS-Y1.pdf

4. Yamamura Bekkan DIEU KIEN TIEP NHAN-DICH.xlsx

4. Yamamura Bekkan__201712.pdf

4. Yamamura Bekkan__201712_2-1.pdfVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.