THÔNG BÁO v/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ25~ NJ28

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017  

THÔNG BÁO

V/v: họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ25~ NJ28

***

Khóa, lớp

Giáo viên cố vấn

Thời gian

Địa điểm

<=NJ25

Đỗ Thị Phượng

Thứ 5 (15/06/2017)

Từ 18h30~19h30

Giảng đường G

NJ26

Vũ Thị Kim Chi

Thứ 6 (26/05/2017)

Từ 18h30~19h30

Giảng đường G

NJ27a1 ~ NJ27d3

Hoàng Thị Hường

Thứ 5 (25/05/2017)

Từ 18h30~19h30

Giảng đường G

NJ27e1 ~ NJ27s1

Đặng Thị Minh

Thứ 5 (25/05/2017)

Từ 18h30~19h30

Giảng đường S

NJ28 a1 ~ NJ28 e3

Trương Phương Thúy

Thứ 5 (10/08/2017)

Từ 15h00~16h00

Giảng đường G

NJ28 g1 ~ NJ28 s1

Nguyễn Thùy Linh

Thứ 5 (10/08/2017)

Từ 15h00~16h00

Giảng đường S

1. Nội dung:

- Phổ biến lịch học của học kì 1 năm học 2017-2018

- Tư vấn học tập, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của sinh viên

- Tư vấn công việc sau tốt nghiệp (dành cho NJ26)

2. Yêu cầu: 

- Sinh viên cần tư vấn học tập phải mang theo bảng điểm gần nhất.

  (In Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng)

- Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ. Nếu không tham dự họp lớp, sinh viên phải tự  chịu trách nhiệm khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. CVHT và phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh của CVHT, trong trường hợp sinh viên không tham dự họp sẽ không được hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào.

                                                                                         

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.