THÔNG BÁO V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ29  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017  

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ29  

1. Lịch họp lớp:  Ngày 12 tháng 4 năm 2017 (THỨ TƯ)

STT

Lớp

Phòng

Thời gian

Cố vấn học tập

1

NJ29a1, Nj19b1, NJ29c1, NJ29d1, Nj29d2, Nj29d3

B403

17h00 ~18h00

Vũ Thị Thu Hương

                 ĐT: 097.3939.267

      Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

NJ29e1, NJ29e2, NJ29e3, NJ29g1

B301

18h00 ~19h00

Nguyễn Thanh Thùy

ĐT: 093.456.2707

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

NJ29g2, Nj29g3, NJ29g4, NJ29g5

B405

17h00 ~18h00

Hoàng Thị Hạnh Lê

ĐT: 0169.2722.834

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nội dung:

- Phổ biến lịch học của học kì1năm học 2017-2018

- Tư vấn học tập, hỗ trợ sinh viên

- Giải đáp thắc mắc

3. Yêu cầu:  Sinh viên cần tư vấn học tập phải mang theo Bảng điểm gần nhất.

           (In Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng)

                                                                                                      

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.