THÔNG BÁO MỞ THI LẠI, MỞ THI LẦN CUỐI CÁC MÔN TIẾNG NHẬT CHO KHÓA CŨ

 THÔNG BÁO

MỞ THI LẠI, MỞ THI LẦN CUỐI CÁC MÔN TIẾNG NHẬT CHO KHÓA CŨ

Do có sự thay đổi môn học cho phù hợp với thực tế, các môn học dưới đây không còn giảng dạy trong chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật. Vì vậy, nếu sinh viên có nguyện vọng thi lại, thi nâng điểm thì sắp xếp thời gian để dự thi theo kế hoạch dưới đây. Nếu chưa qua các môn học này, sinh viên không đăng kí và dự thi thì sẽ phải đăng kí học lại môn học mới hoặc các môn tương đương cùng với sinh viên khóa dưới.

Mã môn

Tên môn

Đơn vị (tín chỉ)

Thời gian mở thi lại lần 1

Thời gian mở thi lại lần cuối cùng

AJ315A

Văn bản tiếng Nhật

2

17/11/2016

Học kỳ 1 nhóm 2, 2016-2017

10/3/2017

Học kỳ 2 nhóm 2, 2016-2017

GJ141

Tiếng Nhật sơ cấp 1

5

28/6/2013

Học kỳ 3 nhóm 2, 2012-2013

06/7/2016

Học kỳ 3 nhóm 3, 2015-2016

GJ142

Tiếng Nhật sơ cấp 2

5

12/7/2016

Học kỳ 3 nhóm 3, 2015-2016

Dự kiến vào Học kỳ 3, nhóm 2, 2016-2017

GJ341A

Tiếng Nhật cao cấp 1

2

18/11/2016

Học kỳ 1 nhóm 2, 2016-2017

14/3/2017

Học kỳ 2 nhóm 2, 2016-2017

GJ342A

Tiếng Nhật cao cấp 2

2

16/11/2016

Học kỳ 1 nhóm 2, 2016-2017

Dự kiến vào Học kỳ 3, nhóm 2, 2016-2017

GJ441A

Tiếng Nhật cao cấp 3

2

22/11/2016

Học kỳ 1 nhóm 2, 2016-2017

Dự kiến vào Học kỳ 1, nhóm 2, 2017-2018

IS203 A

Vi tính tiếng Nhật

2

Dự kiến vào Học kỳ 3, nhóm 2, 2016-2017

Dự kiến vào Học kỳ 1, nhóm 2, 2017-2018

AJ461A

Tiếng Nhật truyền thông

2

Dự kiến vào Học kỳ 3, nhóm 2, 2016-2017

Dự kiến vào Học kỳ 1, nhóm 2, 2017-2018

                                                                                                            Ngày 18 tháng 1 năm 2017

                                                                                                               Bộ môn Ngôn ngữ NhậtVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.