THÔNG BÁO Thay đổi thời gian thi nói và địa điểm thi môn Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 1 Học kì I Nhóm 3 năm học 2016 - 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Hà Nội, ngày 4  tháng 1 năm 2017

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian thi nói và địa điểm thi môn Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 1

Học kì I Nhóm 3 năm học 2016 - 2017

         Bộ môn ngôn ngữ Nhật xin thông báo tới các em sinh viên có danh sách thi nói môn Kỹ năng nghe, nói, đọc viết 1 (GJ171) ngày Thứ Năm (05/01/2017) tại phòng A504 và A602 vào Ca 4 (15:30~17:00)  sẽ đổi lịch thi nói như sau:

v Thời gian thi:    Đổi sang thi lúc  17:00~17:30

v Địa điểm :           Phòng thi A504  chuyển sang  Phòng A501

                            Phòng thi A602  chuyển sang  Phòng A502

     Đề nghị các em thuộc danh sách thi nói của 2 phòng trên thực hiện theo như thông báo này.

     Các em khác không thuộc danh sách thi nói ở 2 phòng A504 và A602  lịch thi không có gì thay đổi.

                                                         BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.