THÔNG BÁO v/v Nới đăng ký thi lại bổ sung cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật học kỳ 1 nhóm 2 năm học 2016-2017

 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

         BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v Nới đăng ký thi lại bổ sung cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật

 HK1 nhóm 2 năm học 2016-2017

Do có sự thay đổi về điều kiện đăng ký tiên quyết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành tiếng Nhật, Bộ môn Ngôn ngữ Nhật mở đăng ký thi lại bổ sung cho một số môn sau:

1> Tiếng Nhật sơ cấp 2 (GJ162)

2> Tiếng Nhật sơ cấp 3 (GJ163)

3> Tiếng Nhật trung cấp 1(GJ240)

4> Tiếng Nhật trung cấp 2 (GJ242)

5> Tiếng Nhật trung cấp 3 (GJ243)

6> Tiếng Nhật trung cấp 4 (GJ340)

 

Hạn đăng kí bổ sung: Đến hết 16h30 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2016. 

 

            BỘ MÔN NGÔN NGỮ NHẬTVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.