THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1 2018

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 06 tháng TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JTB) - ĐỢT 1

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRUNG TÂM DU HỌC THANH GIANG

28(2)THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRUNG TÂM DU HỌC THANH GIANG

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BM NGÔN NGỮ NHẬT K25-K30

24(2)LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BM NGÔN NGỮ NHẬT

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v: họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ31

25(2)Sinh viên phải đi họp lớp đầy đủ. Nếu không tham dự họp lớp, sinh viên phải tự  chịu trách nhiệm khi gặp vấn đề khó khăn trong học tập. CVHT và phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh của CVHT, trong trường hợp sinh viên không tham dự họp sẽ không được hỗ trợ trong bất kì trường hợp nào.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.