Bộ môn Công tác xã hội

THÔNG BÁO: V/v Đăng kí thi lại và thi nâng điểm môn Hát - Nhạc, HK III, nhóm 2, năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN HÁT NHẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 30  tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Đăng kí thi lại và thi nâng điểm môn Hát - Nhạc, HK III, nhóm 2, năm học 2012 - 2013

Bộ môn Hát Nhạc thông báo cho những sinh viên đăng ký thi lại và thi nâng điểm môn Hát - Nhạc sẽ thi cùng nhóm 2, HK III, năm học 2012 – 2013 (Mã môn AD213) về thời gian tập luyện và thi nội dung thực hành:

- Tập luyện: 18h30 ngày 14, 15 tháng 06 năm 2013.

- Thi: 18h30 ngày 17 tháng 06 năm 2013.

Nội dung lý thuyết thi theo lịch của nhà trường.

BỘ MÔN HÁT NHẠC


Tin mới

Các tin khác