Giới thiệu

GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Gioi thieu-dieuduong-2013-1

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC TẬP VÀ NGOẠI KHÓA

CỦA SINH VIÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

1

2

Sinh viên học nhóm và tương tác trên lớp học

3

4

Thực hành và học tại phòng Lab

5

6

7

Học lâm sàng tại bệnh viện

8

9

Giao lưu với sinh viên và giảng viên quốc tế

10

11

Báo cáo khoa học và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

12

13

Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

14

Các hoạt động tình nguyện