Bộ môn Điều dưỡng

THÔNG BÁO Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa 8 (25/08 - 04/10)

013Lịch giảng lớp ôn thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học khóa 8 (25/08 - 04/10)

Xem tiếp...

LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 4 (2010 – 2013)

2Trong các ngày từ 19-31/12/2013, Bộ môn Điều dưỡng đã tổ chức thành công lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho toàn bộ sinh viên hệ vừa làm vừa học khóa 4.

Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY KHÓA 8 & HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 7

1Theo thông lệ hàng năm, khi các khóa sinh viên Điều dưỡng hệ chính quy cũng như hệ vừa làm vừa học đã chính thức ổn định tổ chức và học tập, ngày 29/12/2013, Bộ môn Điều dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ chính quy khóa 8 và hệ vừa làm vừa học khóa 7.

Xem tiếp...

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

015Công tác tuyển sinh cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học khóa VII, năm 2013, đã kết thúc thành công tốt đẹp, đánh dấu sự phát triển liên tục và uy tín của chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Thăng Long.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

5Sáng ngày 12/11/2013, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đồng thời tiến hành xét duyệt 01 đề cương nghiên cứu đề tài cấp cơ sở khác.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.