THÔNG BÁO Danh sách cố vấn học tập các lớp đến khóa 27

014Khoa Kinh tế - Quản lý 

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp nhóm 1, học kỳ I năm học 2015-2016 trên mạng

pen3 giờ chiều thứ Tư, ngày 08/07/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v làm Khóa luận tốt nghiệp và học Chuyên đề tốt nghiệp từ năm học 2015-2016

klSinh viên phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý học kỳ III, năm học 2014 - 2015

klDo lịch thi của kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia tại trường trùng với lịch nộp khóa luận tốt nghiệp học kỳ III năm học 2014-2015 nên Khoa Kinh tế - Quản lý đổi lịch nộp bài

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2014-2015

016Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp văn phòng khoa Kinh tế - Quản lý để được giải đáp trước ngày 27/05/2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.