THÔNG BÁO Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2014-2015

013Học kỳ III, năm học 2014-2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v phổ biến khóa luận tốt nghiệp học kỳ III năm học 2014-2015

kl8h30 sáng thứ Sáu (ngày 13 tháng 03 năm 2015)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp HKIII, nhóm 1, năm học 2014-2015

005Sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn: Từ ngày 03/03/2015 đến 14/03/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v lùi lịch nộp khóa luận tốt nghiệp HKII, năm học 2014-2015

grab1393164859grab1392960198grab1392952068grab13929519901361348256561 imagesSinh viên nộp bài (gồm 1 khóa luận bìa cứng, 1 quyển gáy xoắn, đĩa CD, nhật ký khóa luận) vào 03 ngày 30-31/3 và 01/04/2015 tại Khoa Kinh tế-quản lý với  lịch như sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch thi chính thức môn Chuyên đề tốt nghiệp (thi lần 3)

thi-dai-hoc 1Lịch thi chính thức môn Chuyên đề tốt nghiệp (thi lần 3)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.