THÔNG BÁO Về nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting

kl13h30 chiều thứ Sáu ngày 02/10/2015

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ TỪ KHÓA 25 TRỞ VỀ TRƯỚC

penTừ khóa 25 trở về trước.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký học của sinh viên lớp chọn K27 trong HKI, nhóm 2, 2015-2016

lop chonlớp chọn K27 trong HKI, nhóm 2, 2015-2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v làm thủ tục nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting

pentừ thứ Hai (ngày 17/8/2015) đến thứ Sáu (ngày 21/8/2015) 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.