Giới thiệu học phần “Thực hành nghề ngân hàng” và thi test sơ tuyển

Poster TLU FINAL 01Thực hành nghề ngân hàng”

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG (BP411, 4 tín chỉ)

BankBP411, 4 tín chỉ

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting

kl13h30 chiều thứ Sáu ngày 02/10/2015

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ TỪ KHÓA 25 TRỞ VỀ TRƯỚC

penTừ khóa 25 trở về trước.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.