THÔNG BÁO V/v nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý học kỳ III, năm học 2014 - 2015

klDo lịch thi của kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia tại trường trùng với lịch nộp khóa luận tốt nghiệp học kỳ III năm học 2014-2015 nên Khoa Kinh tế - Quản lý đổi lịch nộp bài

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Học kỳ III, nhóm 1, năm học 2014-2015

016Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp văn phòng khoa Kinh tế - Quản lý để được giải đáp trước ngày 27/05/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký thi lại môn Khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2014 – 2015

025Đăng ký thi lại vào tuần học thứ 9 của học kỳ III, năm học 2014 – 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Về điểm khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh tế - Quản lý HK II, năm học 2014-2015

018Khoa Kinh tế - Quản lý trong học kỳ II, năm học 2014-2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v nhận chứng chỉ kế toán Fast Accounting

015Hạn cuối cùng đăng ký nhận chứng chỉ là thứ Sáu, ngày 17/04/2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.