THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỐI VỚI SINH VIÊN THIẾU 1 TÍN CHỈ, ĐẦU MÔN HỌC

023Do chương trình học của K26 được áp dụng cho K25 nên một số sinh viên thiếu 1 tín chỉ do đã học một số môn là 2 tín chỉ hoặc học thiếu đầu môn. Để những sinh viên này đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Nhà trường đồng ý cho sinh viên thi cùng đợt với đợt thi học kỳ II nhóm 1 năm học 2015-2016.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: LỊCH THI CHO SV THI NÂNG TÍN CHỈ MÔN KINH TẾ VI MÔ-VĨ MÔ HỌC KỲ I NHÓM 2 NĂM HỌC 2015-2016

slide1Lịch thi cho Sinh viên nâng tín chỉ môn kinh tế Vi mô - Vĩ mô Học kỳ I nhóm 2 năm học 2015 - 2016

Xem tiếp...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

027Số liệu sử dụng trong khóa luận phải được thu thập trong 3 năm liên tiếp gần nhất. Ví dụ: thời điểm làm tháng 11/2014, số liệu phân tích từ 2011-2013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN NÂNG TÍN CHỈ

025Sinh viên đã đăng ký thi nâng tín chỉ của môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô tại Khoa Kinh tế-Quản lý sẽ thi vào ngày 27/11/2015 ca thi: 2. Khoa tổ chức phụ đạo cho sinh viên 2 môn thi này vào 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22/11/2015 tại phòng:

Xem tiếp...

Lịch phòng Bảo vệ KLTN ngày 14, 15/11/2015, điểm bảo vệ ngày 6, 7, 8/11/2015

0011Lịch phòng Bảo vệ KLTN ngày 14, 15/11/2015, điểm bảo vệ ngày 6, 7, 8/11/2015 của Khoa Kinh tế - Quản lý Download tại đây.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.