THÔNG BÁO V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp HKII, 2015-2016

006HKII, 2015-2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v thu khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2015 - 2016

pen29/10/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kết quả BCTTTH của sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý học kỳ I năm học 2015 – 2016

klHọc kỳ I năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Giới thiệu học phần “Thực hành nghề ngân hàng” và thi test sơ tuyển

Poster TLU FINAL 01Thực hành nghề ngân hàng”

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG (BP411, 4 tín chỉ)

BankBP411, 4 tín chỉ

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.