DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTTH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

34(1)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTTH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

44 100 100 75 fillPHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

22 100 100 75 fillSinh viên liên lạc trực tiếp với thư ký Hội đồng để được hướng dẫn quy trình khi ra bảo vệ, biết lịch Hội đồng cụ thể.

Xem tiếp...

MÔN HỌC “THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG” (BP411, 4 tín chỉ)

124Chương trình đào tạo nghềgiới thiệu việc làm ngân hàng được Đại học Thăng Long & Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI hợp tác triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên:

Xem tiếp...

LịCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ HKII NĂM HỌC 2016-2017

26(2)Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo lịch họp cố vấn học tập học kỳ II nhóm 1 năm học 2016-2017 như sau:

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.