LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

10(3)Thời gian: bắt đầu từ 9h, ngày Thứ ba, 12/7/2016

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HKI NĂM HỌC 2016-2017

8(2)Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước ngày 14/7/2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

20(2)THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp HKI, 2016-2017

11(1)Hạn đăng ký từ ngày 29/6/2016 đến 16h ngày 05/07/2016.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2015-2016

8(2) THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2015-2016

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.