MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

027Số liệu sử dụng trong khóa luận phải được thu thập trong 3 năm liên tiếp gần nhất. Ví dụ: thời điểm làm tháng 11/2014, số liệu phân tích từ 2011-2013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN NÂNG TÍN CHỈ

025Sinh viên đã đăng ký thi nâng tín chỉ của môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô tại Khoa Kinh tế-Quản lý sẽ thi vào ngày 27/11/2015 ca thi: 2. Khoa tổ chức phụ đạo cho sinh viên 2 môn thi này vào 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22/11/2015 tại phòng:

Xem tiếp...

Lịch phòng Bảo vệ KLTN ngày 14, 15/11/2015, điểm bảo vệ ngày 6, 7, 8/11/2015

0011Lịch phòng Bảo vệ KLTN ngày 14, 15/11/2015, điểm bảo vệ ngày 6, 7, 8/11/2015 của Khoa Kinh tế - Quản lý Download tại đây.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐỖI VỚI SINH VIÊN THIẾU 1 TÍN CHỈ

014Do chương trình học của K26 được áp dụng cho K25 nên một số sinh viên thiếu 1 tín chỉ do đã học một số môn là 2 tín chỉ. Vì vậy, để những sinh viên này đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Nhà trường đã đồng ý cho đăng ký thi lại một môn 3 tín chỉ ( kinh tế vi mô hoặc kinh tế vĩ mô).

Xem tiếp...

Danh sách phòng Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp HKI năm học 2015-2016 của Khoa Kinh tế Quản lý

penDanh sách phòng Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp HKI năm học 2015-2016 của Khoa Kinh tế Quản lý Download tại đây

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.