KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017

38(1)Sinh viên có thắc mắc về kết quả làm BCTT cần lên Khoa Kinh tế để được giải đáp trước 19/05/2017.

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BỘ MÔN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA

32LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP BỘ MÔN TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA <= 28

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018 BM KẾ TOÁN

28(2)SV THEO DÕI PHÒNG HỌP TẠI BẢNG TIN CỦA KHOA

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỪ K27 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

31(1)Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00. Ngày họp được cụ thể trong bảng.

Xem tiếp...

Danh sách Phòng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK2 nhóm 1 2016-2017

1031Danh sách Phòng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK2 nhóm 1 2016-2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.