Hội thảo “Giới thiệu môn học THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG – BP411”

44

      Thời gian: 9h30 Thứ 2 (03/10/2016)   Địa điểm: Phòng A504 - Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

25(2)Trong học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2016-2017, những sinh viên thi các môn có có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo phân công như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v mở các lớp chuyên ngành hẹp cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng

20(2)Trong học kỳ I nhóm 1 năm 2016 – 2017, các lớp môn Ngân hàng trung ương, Ngân hàng thương mại 2, Thanh toán quốc tế đã bị hủy nên Bộ môn sẽ mở lớp vào học kỳ II.

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ HKI NHÓM 2 NĂM HỌC 2016-2017

10(3)Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo lịch họp cố vấn học tập học kỳ I nhóm 2 năm học 2016-2017 như sau:

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTTTH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

36(2)Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 19/08

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.