THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 2 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

25(2)THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 2 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

15(1)Thời gian làm Khóa luận từ: 16/11/2016 đến 30/3/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTTH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

34(1)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTTH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

44 100 100 75 fillPHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

22 100 100 75 fillSinh viên liên lạc trực tiếp với thư ký Hội đồng để được hướng dẫn quy trình khi ra bảo vệ, biết lịch Hội đồng cụ thể.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.