LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP NHÓM 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Lich hop CVHT Khoa KT QL HKIIn1 17 18 1LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP NHÓM 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI MÔN KẾ TOÁN MÁY

28(2)Kể từ học kỳ 1, năm học 2017- 2018, môn Kế toán máy chuyển hình thức Thi trên máy sang hình thức làm Bài tập lớn để lấy điểm thi cuối kỳ.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

13(3)Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/08/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

24(2)Thời gian làm Khóa luận: từ 10/07/2017 đến 31/10/2017

Xem tiếp...

PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HKIII_16-17 & PHÒNG PHỔ BIẾN KLTN HKI_17-18

22(2)

Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.