THÔNG BÁO v/v CHUYỂN LỊCH THI KẾ TOÁN MÁY HK2 nhóm 1, năm học 2016-2017

20(2)Mọi thắc mắc gì về lịch thi, các bạn sinh viên liên lạc với cô Mai Thanh Thủy - Bộ môn Kế toán - Khoa Kinh tế quản lý - ĐH Thăng Long

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

7(3)Chi tiết ngày họp và phòng họp xem trong bảng

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

26(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28 từ ngày 11/1 đến ngày 13/1/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

013THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

Xem tiếp...

THÔNG BÁO làm thủ tục nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting

12(2)Thời gian nộp: từ Thứ 2 (26/12/2016) đến Thứ 6 (30/12/2016) tại Khoa Kinh tế-Quản lý (sinh viên nộp cho cô Mai Hương - Giáo vụ Khoa, cho phép sinh viên nộp hộ)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.