THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

23(2)Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 27/11/2017 đến 17h00 ngày 14/12/2017

Xem tiếp...

Danh sách GVHD KLTN HKII_17-18, Nhật ký, Xác nhận, Quy cách trình bày của Khoa KT-QL

29(2)Danh sách GVHD KLTN HKII_17-18, Nhật ký, Xác nhận, Quy cách trình bày của Khoa KT-QL

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-201

38(1)Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/11/2017

Xem tiếp...

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÍ LÀM BCTTTH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

BCTT Page 1KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÍ LÀM BCTTTH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP NHÓM 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Lich hop CVHT Khoa KT QL HKIIn1 17 18 1LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP NHÓM 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.