THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2018-2019

11(1)Trong học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2018-2019, những sinh viên thi cácmôn có có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo phân công như sau

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

7(3)Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 01-03/10/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KHẨN V/v thay đổi lịch đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19 của Khoa Kinh tế-Quản lý

7(3)

THÔNG BÁO KHẨN V/v thay đổi lịch đăng ký học môn Khóa luận tốt nghiệp HKI_18-19 của Khoa Kinh tế-Quản lý

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC K29, 30 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ Học kỳ 1 nhóm 2, 3 năm học 2018-2019

18(2)SV xem phòng họp chính thức tại bảng tin Khoa - Tầng 1 nhà 7 tầng

Xem tiếp...

KẾT QUẢ BCTT KỲ 3 NHÓM I NĂM HỌC 2017-2018

10(3)Sinh viên thi lại, học lại đến lấy lại BCTT từ 24-30/5/2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.