THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 2, năm học 2016 - 2017 (Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28)

26(2)Phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản lý khóa 28 và các khoa còn lại khóa ≤ 28 từ ngày 11/1 đến ngày 13/1/2017 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

013THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

Xem tiếp...

THÔNG BÁO làm thủ tục nhận chứng chỉ kế toán máy Fast Accounting

12(2)Thời gian nộp: từ Thứ 2 (26/12/2016) đến Thứ 6 (30/12/2016) tại Khoa Kinh tế-Quản lý (sinh viên nộp cho cô Mai Hương - Giáo vụ Khoa, cho phép sinh viên nộp hộ)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 2 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

25(2)THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 2 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

15(1)Thời gian làm Khóa luận từ: 16/11/2016 đến 30/3/2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.