THÔNG BÁO Kết quả sinh viên đăng ký làm báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ II, nhóm 1, năm 2014 - 2015

penHọc kỳ II, nhóm 1, năm 2014 - 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v: tổ chức thi lại lần 3 cho sinh viên học Chuyên đề tốt nghiệp

005Do có sự thay đổi về chương trình đào tạo nên kỳ 1 năm học 2014-2015 là kỳ cuối cùng Khoa Kinh tế- Quản lý tổ chức thi lại các môn Chuyên đề tốt nghiệp (CĐTN).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Một số quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học (Có thể dùng quy định này cho tiểu luận)

025Có thể dùng quy định này cho tiểu luận

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp HKII, năm học 2014-2015

005Danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp HKII, năm học 2014-2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v tập trung nghe phổ biến làm khóa luận tốt nghiệp HKII, năm học 2014-2015

0198h30 thứ Tư, ngày 26/11/2014

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.