KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 

KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
             
5 điểm: ĐẠT
3 điểm: KHÔNG ĐẠT
(-1) điểm: HỌC LẠI
Sinh viên ĐẠT không lấy lại BCTT        
Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 24/01/2019  

Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp Văn phòng Khoa để được giải đáp trước ngày 22/01/2019

Sinh viên xem kết quả tại đây


Tin mới

Các tin khác