KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ
 
KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTTTH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
 
5 điểm: ĐẠT
3 điểm: KHÔNG ĐẠT
(-1) điểm: HỌC LẠI
Sinh viên ĐẠT không lấy lại BCTT
Sinh viên KHÔNG ĐẠT lên Văn phòng Khoa lấy lại BCTT trước ngày 02/11/2018
Sinh viên có thắc mắc về kết quả BCTT lên trực tiếp Văn phòng Khoa để được giải đáp trước ngày 25/10/2018
Sinh viên xem kết quả tại đây

Tin mới

Các tin khác