LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018 BM KẾ TOÁN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

    KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP

HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

TT

Mã cán bộ, giáo viên

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Lớp phụ trách

Thời gian họp

1

CQA005

Vũ Thị Kim Lan
(132 sinh viên)

0912750997

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toàn bộ sinh viên ngành Kế toán từ Khoá 24 trở về trước

Thứ 2, 18h30 ngày 24/4

2

CQA007

Nguyễn Thu Hoài
(148 sinh viên)

0913345915

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toàn bộ sinh viên ngành Kế toán Khoá 25

Thứ 6, 13h00 ngày 28/4

3

CQE004

Nguyễn Kim Chung
(144 sinh viên)

0978268456

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QA26a1; QA26b1; QA26c1; QA26d1; QA26g1; QA26g2; QA26g3; QA26g4; QA26g5.

Thứ 6, 15h20 ngày 28/4

4

CQA010

Nguyễn Thị Hồng Anh
(122 sinh viên)

0968224054

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QA26d2; QA26d3; QA26e1; QA26e2; QA26e3; QA26e4

Thứ 5, 15h20 ngày 27/4

5

CQA002

Nguyễn Thanh Huyền
(105 sinh viên)

0983770520

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QA27b1; QA27c1; QA27d1; QA27e1; QA27e2; QA27g1

Thứ 5, 9h15
ngày 27/4

6

CQA006

Mai Thanh Thủy
(99 sinh viên)

0914501234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QA27g2; QA27g3; QA27g4; QA27g5

Thứ 6, 15h20 ngày 28/4

             
   

SV THEO DÕI PHÒNG HỌP TẠI BẢNG TIN CỦA KHOA

   


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.