LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ CÁC LỚP THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH-TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K29 Học kỳ 3 nhóm 3, năm học 2016-2017

 

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

            KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CÁC LỚP THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH-TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K29

Học kỳ 3 nhóm 3, năm học 2016-2017

 

Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00’. Ngày họp được cụ thể như bảng dưới đây:

STT

Ngày họp

Lớp

Cố vấn học tập

Phòng họp

1

Thứ Tư, 05-4-2017

QM29g3

Vũ Lệ Hằng

B202

2

Thứ Tư, 05-4-2017

QE29a1, QE29b1, QE29c1, QE29d1, QE29d2, QE29e1, QE29g1

Lê Thị Hạnh

A501

3

Thứ Tư, 05-4-2017

QM29g2

Nguyễn Tường Minh

B204

4

Thứ Tư, 05-4-2017

QM29a1, QM29b1, QM29c1, QM29d1, QM29e1, QM29e2, QM29g1

Phạm Mai Hương

A401

5

Thứ Tư, 05-4-2017

QE29g2, QE29g3, QE29g4, QE29g5

Nguyễn Mai Quỳnh

A601

6

Thứ Hai, 03-4-2017

Tất cả các lớp QB29; QF29

Lê Thanh Nhàn

A601Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.