THÔNG BÁO v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp HKII_16-17 Khoa Kinh tế-Quản lý

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

     KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

 

THÔNG BÁO

V/v nộp Khóa luận tốt nghiệp HKII_16-17

Khoa Kinh tế-Quản lý

- Thứ 5 (30/3/2017), sinh viên đủ điều kiện ra Hội đồng sẽ nộp KLTN

- Theo quy định mới, bắt đầu từ Học kỳ II năm học 2016-2017, sinh viên cần nộp tại Khoa gồm:

3 bài gáy xoắn, 1 bài bìa cứng, 1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD , định dạng PDF, ngoài bìa đĩa  điền tên, mã SV, chuyên ngành. Tên file cần lưu theo dạng sau: Mã SV_Mã học phần của Khóa luận tốt nghiệp

 

Ví dụ: A01712_AC499)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.