LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HKIII_16-17 VỚI KHÓA 28

 

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

HKIII_16-17 VỚI KHÓA 28

Phòng họp Thứ 7 sẽ thông báo tại Bảng tin sau

STT

Ngày họp

Giờ họp

Lớp

Cố vấn học tập

Phòng họp

1

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QE28g1, QE28g4

Nguyễn Duy Thành

2

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QE28a1, QE28b1, QE28c1,QM28g1

Nguyễn Bảo Tuấn

3

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QM28d1

Nguyễn Thị Liên Hương

4

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QE28e1, QE28e2

Lê Huyền Trang

5

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QE28g3, QE28g5

Trương Đức Thao

6

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QM28g3, QE28g2

Vũ Thị Tuyết

7

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QM28a1, QM28b1, QM28e1

Nguyễn Thị Thùy Trang

8

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QE28d1, QE28d2

Vương Thị Thanh Trì

9

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QE28g6, QM28g2

Phạm Long Châu

10

Thứ 7, 11/3/2017

17.00

QF28g1

Nguyễn Thị Thu Trang

11

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QA28g2, QA28g3, QA28g4, QA28g5.

Vũ Đức Hiếu

A403

12

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QA28b1, QA28c1, QA28d1, QA28e1, QA28e2, QA28g1.

Nguyễn Trung Thùy Linh

A401

13

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QB28a1, QB28b1, QB28d1, QB28e1, QB28g1, QF26d2, QF28g2, QF28g3

Thân Thế Sơn Tùng

A402

14

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QF28e1

Nguyễn Thị Tuyết

A404

15

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QF28d1

Lê Thanh Nhàn

B212

16

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QF28c1  

Đỗ Trường Sơn

B304

17

Thứ 5, 9/3/2017

18.00

QF28b1  

Lê Thị Hà Thu

B306

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.