DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT

 

HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017

 

Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 24/04/2017 đến 26/04/2017

 

Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 13/03/2017

 

Sau thời hạn này sinh viên vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi

 

Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 13/03/2017

 

STT

MSV

Họ đệm

Tên

Lớp chuyên ngành

GVHD

Số điện thoại

 

4

A21346

ĐỖ THỊ THANH

THÚY

QB25d1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

5

A23068

PHẠM TUẤN

ANH

QB26g1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

7

A23353

NGUYỄN HẢI

NINH

QB26g1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

10

A23654

NGUYỄN NGỌC

THẮNG

QB26e1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

13

A24546

LÊ MINH

GIANG

QF27c1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

15

A25125

LÊ PHẠM THU

QUỲNH

QF27b1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

16

A25340

NGUYỄN QUỲNH

TRANG

QF27b1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

19

A25749

TRIỆU HƯƠNG

GIANG

QA27g4

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

20

A25839

NGÔ THỊ THANH

MAI

QB27g2

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

24

A25887

VÕ HẢI

NINH

QA27g4

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

27

A25972

VŨ THỊ

HIỀN

QA27g5

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

44

A26269

NGUYỄN THỊ

HẰNG

QA27g5

Đỗ Trường Sơn

01663817355

 

59

A20688

NGUYỄN THỊ KIỀU

TRANG

QA25b1

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

 

67

A20800

TRƯƠNG THỊ THÙY

LINH

QA25e1

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

 

72

A21645

DƯƠNG TIỂU

MY

QA25a1

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

 

74

A21111

NGUYỄN MẠNH

THẮNG

QM25c1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

79

A21943

NGUYỄN THU

TRANG

QM25g1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

81

A22785

PHAN ANH

QM26e1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

89

A22998

NGUYỄN THÚY

HẰNG

QM26g1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

93

A24995

TRẦN THỊ

THANH

QM27c1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

96

A25214

MAI THỊ PHƯƠNG

ANH

QM27e1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

98

A25249

PHẠM VIỆT

ANH

QF27g2

Lê Huyền Trang

0982459188

 

99

A25376

TRẦN THỊ HƯƠNG

MAI

QE27e2

Lê Huyền Trang

0982459188

 

101

A25553

NGUYỄN THÙY

LY

QE27d1

Lê Huyền Trang

0982459188

 

109

A25668

VŨ DUY

QUÝ

QE27g3

Lê Huyền Trang

0982459188

 

133

A17111

NGUYỄN THỊ KIM

CHI

QB23a2

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

139

A22432

TRẦN ĐĂNG

QUANG

QB26g1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

140

A23185

NGUYỄN THÙY

DUNG

QB26g1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

148

A23485

NGUYỄN TIẾN

DŨNG

QB26g1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

149

A23637

LƯU TỐ

UYÊN

QB26a1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

153

A24409

NGUYỄN PHƯƠNG

QUỲNH

QF27c1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

158

A24609

NGUYỄN TUYẾT

MAI

QF27a1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

159

A24869

NGUYỄN THẢO

HƯƠNG

QF27c1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

164

A25129

ĐỖ NHƯ

QUỲNH

QF27b1

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

165

A25844

BẠCH ÁNH

TUYẾT

QA27g4

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

167

A25923

LƯU HÀ

TRANG

QA27g5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

169

A25982

TRẦN KIM

CHI

QA27g5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

 

172

A17516

PHẠM QUANG

SỸ

QB23g10

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

177

A24299

ĐỖ ÁNH

TUYẾT

QA27g1

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

181

A24702

NGUYỄN THỊ TRÀ

MI

QA27g1

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

186

A24930

TRẦN THỊ

NGUYỆT

QA27g1

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

187

A25152

NGUYỄN THỊ THANH

HUYỀN

QA27g2

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

190

A25251

TRẦN THUÝ

HƯỜNG

QA27g2

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

192

A25371

ĐẶNG THỊ TỐ

NHƯ

QA27g3

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

194

A25477

TRẦN HẢI

LY

QA27g3

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

197

A25694

PHẠM THANH

NIÊM

QA27g4

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

198

A26072

TRẦN THỊ

OANH

QA27e2

Lê Thị Hà Thu

0983035946

 

199

A20368

NGUYỄN THÙY

LINH

QM25g1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

201

A23199

NGUYỄN THANH

HUYỀN

QM26d1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

204

A23762

TRƯƠNG ĐỨC

LONG

QM26e1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

205

A24802

TRẦN PHƯƠNG

THU

QF27g1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

209

A25054

NGUYỄN THỊ NGỌC

ANH

QF27g3

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

211

A25293

NGUYỄN THỊ

ANH

QE27g2

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

213

A25393

ĐÀM THỊ HỒNG

THANH

QE27c1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

218

A25723

PHẠM HÀ

MY

QM27a1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

220

A25917

BÙI THỊ MỸ

NINH

QM27d1

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

224

A25957

NGUYỄN MINH

ANH

QE27g4

Lê Thị Hạnh

01673082717

 

225

A24417

NGUYỄN THỊ THÙY

ANH

QF27g1

Lê Thị Kim Chung

0978268456

 

226

A24514

TRẦN TIẾN

MẠNH

QF27e1

Lê Thị Kim Chung

0978268456

 

229

A25648

PHẠM HỒNG

DIỆP

QF27c1

Lê Thị Kim Chung

0978268456

 

231

A18925

ĐỖ DIỆU

LINH

QA24e1

Mai Thanh Thủy

0914501234

 

235

A20795

ĐẶNG THỊ MAI

PHƯƠNG

QA25g2

Mai Thanh Thủy

0914501234

 

236

A23047

ĐOÀN DUY

ANH

QA26b1

Mai Thanh Thủy

0914501234

 

239

A23611

NGUYỄN ĐỨC

THÀNH

QA26d2

Mai Thanh Thủy

0914501234

 

242

A23631

NGUYỄN KIM

THOA

QA26d3

Mai Thanh Thủy

0914501234

 

243

A24661

LƯU TUYẾT

CHINH

QA27e1

Ngô Khánh Huyền

0904999690

 

247

A24840

NGUYỄN TRUNG

KIÊN

QA27d1

Ngô Khánh Huyền

0904999690

 

248

A25424

NGUYỄN THỊ THUỲ

DUNG

QA27e2

Ngô Khánh Huyền

0904999690

 

249

A24791

NGUYỄN THỊ THÚY

HẰNG

QA27d1

Ngô Thị Quyên

0904559360

 

251

A25188

HÀ THỊ PHƯƠNG

THẢO

QA27e1

Ngô Thị Quyên

0904559360

 

256

A25408

NGUYỄN LINH

TRANG

QA27d1

Ngô Thị Quyên

0904559360

 

17

A20900

NGUYỄN HOÀNG NAM

PHƯƠNG

QM25g1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

114

A23806

ĐÀO THANH

TÙNG

QM26e1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

128

A24169

ĐÀO TUẤN

ANH

QM26d1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

141

A24426

TRẦN NGỌC

HẢI

QE27d1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

174

A24967

NGUYỄN THỊ

NGỌC

QM27e1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

176

A24993

VŨ THỊ

NGA

QF27g1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

214

A25426

VŨ HOÀNG

LIÊN

QE27g2, QF27g2

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

238

A25882

NGUYỄN THỊ THÙY

LINH

QM27a1

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

245

A25934

PHẠM THỊ

HƯƠNG

QF27g3

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

250

A25999

NGUYỄN ĐỨC

HIẾU

QE27g4

Nguyễn Bảo Tuấn

0971191289

 

29

A22059

NGUYỄN HOÀNG

NAM

QM25c1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

70

A23039

NGUYỄN MỸ

LINH

QM26e1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

91

A23463

LÃ MINH

THÀNH

QM26g1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

103

A23663

DƯƠNG HỒNG

QUÂN

QM26c1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

136

A24375

NGUYỄN ĐỨC

CHÍNH

QM27d1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

146

A24492

LÊ HOÀNG

ANH

QE27a1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

155

A24649

NGUYỄN THỊ LỆ

THU

QE27e1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

170

A24883

NGUYỄN THANH

TÙNG

QM27g1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

207

A25380

LÊ THU

THỦY

QF27g2

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

241

A25913

PHAN THỊ

HOA

QE27g4

Nguyễn Duy Thành

01696438988

 

151

A24585

NGUYỄN NGỌC

ANH

QF27d1

Nguyễn Phương Mai

0988902710

 

189

A25147

PHÙNG HOÀNG

NGÂN

QF27e1

Nguyễn Phương Mai

0988902710

 

191

A25186

NGUYỄN THỊ BÍCH

DUYÊN

QF27c1

Nguyễn Phương Mai

0988902710

 

1

A12244

LÊ QUANG

QA20e3

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

 

39

A22380

NGUYỄN ĐỨC

QA26d1

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

 

62

A22836

CAO THỊ CẨM

QA26d1

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

 

3

A16772

NGUYỄN THIÊN

TRANG

QA23g3

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

 

22

A21409

NGUYỄN THỊ XUÂN

NHẬT

QA25g2

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

 

64

A22870

LÊ ANH

THƯ

QA26d1

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

 

45

A22436

PHẠM THÙY

DƯƠNG

QA26g1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

52

A22638

NGUYỄN NGỌC

QUỲNH

QA26g1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

65

A22982

LƯU TUẤN

NGỌC

QA26g2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

76

A23136

NGUYỄN THỊ HỒNG

NHUNG

QA26e2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

84

A23219

TỪ VĂN

CHIỂN

QA26g2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

100

A23650

NGUYỄN KHÁNH

LINH

QA26g5

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

106

A23702

ĐÀO THỊ KHÁNH

LINH

QA26g4

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

122

A23951

NGUYỄN ĐỨC

DUY

QA26e4

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

162

A24779

VŨ HOA ĐÀI

TRANG

QA27c1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

246

A25955

VŨ THỊ MINH

THÚY

QA27c1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

 

21

A21377

TRẦN NGỌC

ĐƯỜNG

QM25c1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

66

A22997

LÊ ĐỨC

HUY

QM26e1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

73

A23060

NGUYỄN NGỌC

DUY

QM26b1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

80

A23190

NGUYỄN THANH

TÙNG

QM26g1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

150

A24552

NGUYỄN HỒNG

PHI

QM27g1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

154

A24623

PHẠM LAN

HƯƠNG

QE27e1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

206

A25377

LÊ THỊ THU

THẢO

QF27g2

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

219

A25516

ĐOÀN THANH

TÙNG

QM27c1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

227

A25695

NGUYỄN HUYỀN

TRANG

QE27e2

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

233

A25803

NGÔ HOÀNG

TÙNG

QE27g3

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

 

12

A20570

NGUYỄN QUÝ

CƯỜNG

QE25c1

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

23

A21628

LÊ TUẤN

ANH

QE25g3

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

47

A22454

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

QE26d1

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

56

A22734

NGUYỄN ĐỖ NGỌC

CƯỜNG

QE26c1

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

78

A23148

PHẠM NGỌC

SƠN

QE26g2

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

88

A23339

PHẠM MINH

QUANG

QE26g3

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

107

A23742

ĐOÀN MẠNH

CƯỜNG

QE26g4

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

112

A23797

PHAN THỊ

LANH

QE26g3

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

147

A24494

LẠI HUY

PHÚC

QE27b1

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

193

A25205

NHÂM THỊ

HUỆ

QE27c1

Nguyễn Thị Phương

0979897932

 

14

A20759

TRẦN HẢI

NAM

QF25g2

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

32

A22322

TRẦN THANH

THANH

QF26g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

34

A22340

VY THU

QF26g3

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

43

A22423

ĐỖ THỊ THÚY

NGA

QF26g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

71

A23044

VŨ ĐỨC

TRUNG

QF26d1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

83

A23215

ĐINH THÙY

DƯƠNG

QF26e1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

110

A23782

LÊ TUẤN

ANH

QF26g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

137

A24392

TRẦN NGỌC

PHƯỚC

QE27g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

143

A24462

KÊ ANH

TRUNG

QE27g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

166

A24803

TRẦN TUẤN

ANH

QE27g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

 

175

A24992

LÊ THỊ THU

TRANG

QA27e1

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

 

183

A25104

DƯƠNG THÚY

QUỲNH

QA27d1

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

 

237

A25862

BÙI MAI

HOA

QA27e2

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

 

26

A21712

ĐÀO KIỀU TRUNG

KIÊN

QM25g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

35

A22347

NGUYỄN ĐỨC

QUÂN

QM26g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

129

A24172

TRẦN HUYỀN

TRANG

QM26d1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

160

A24720

HUỲNH TUẤN

DŨNG

QM27c1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

179

A25018

BÙI HUY

HOÀNG

QM27e1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

185

A25118

CHU DIỆU

LINH

QF27g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

200

A25323

NGÔ HOÀNG

LONG

QE27e1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

210

A25399

CHỬ ANH

TÀI

QE27d1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

222

A25580

KIM ANH

TUẤN

QE27g3

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

253

A26143

ĐOÀN NHƯ

QUỲNH

QF27g3

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

 

28

A22043

NGUYỄN THANH

LIÊM

QF25c3

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

37

A22372

TRẦN THANH

HUYỀN

QF26g1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

60

A22796

NGUYỄN THỊ

NGUYÊN

QF26e1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

69

A23017

LƯƠNG THỊ LAN

ANH

QF26g1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

113

A23802

NGUYỄN QUÍ

VƯƠNG

QF26g2

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

125

A24105

QUÁCH MỸ

HOA

QF26c1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

127

A24160

CHU THỊ HUYỀN

TRANG

QF26e2

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

134

A24332

LÊ KHẮC

TÙNG

QE27g1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

142

A24460

ĐỖ VÂN

NHI

QE27g1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

157

A24651

PHẠM ĐINH

TIÊN

QE27g1

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

 

9

A20199

NGUYỄN VIỆT

TÂN

QB24b3

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

145

A24477

NGUYỄN THỊ HỒNG

ÁNH

QA27g1

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

163

A24785

NGUYỄN THUỲ

LINH

QA27g1

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

182

A25092

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

QA27g2

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

196

A25237

NGUYỄN HUYỀN

TRANG

QA27g2

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

203

A25351

NGUYỄN THỊ THÙY

DƯƠNG

QA27g2

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

215

A25434

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ANH

QA27g3

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

223

A25587

NGUYỄN THỊ

CẢNH

QA27g3

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

230

A25746

NGUYỄN THỊ

TÂM

QA27g4

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

255

A26234

LÊ THỊ

THỦY

QA27e2

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

 

8

A18963

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

QA24e1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

 

38

A22375

VŨ THỊ THU

TRANG

QA26e1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

 

41

A22396

LÊ TUẤN

HẢI

QA26e1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

 

50

A22499

NGUYỄN THỊ VÂN

ANH

QA26e1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

 

57

A22756

ĐỖ THÙY

DƯƠNG

QA26e1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

 

42

A22398

ĐÀO VĂN

SÁNG

QA26g1

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

51

A22528

PHẠM TUẤN

MINH

QA26g1

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

58

A22770

PHẠM THÁI

HOÀNG

QA26g2

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

68

A23008

TRẦN THỊ HẢI

YẾN

QA26g2

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

97

A23624

NGUYỄN VIỆT

QA26g3

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

105

A23700

VŨ QUỐC

TOÀN

QA26e4

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

126

A24108

VŨ THỊ MAI

HƯƠNG

QA26g4

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

132

A24231

BÙI NGỌC

LIÊN

QA26g5

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

135

A24336

NGUYỄN THỊ HÀ

MY

QA27d1

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

168

A24850

VŨ THỊ NGÂN

QA27c1

Nguyễn Trung Thùy Linh

0975852082

 

18

A21015

PHẠM THỊ TRÀ

MY

QM25d1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

55

A22687

NGUYỄN THỊ MINH

HUYỀN

QM26d1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

108

A23753

TRỊNH HOÀNG

HẢI

QM26e1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

123

A24007

NGUYỄN QUỐC

ĐẠT

QM26g1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

156

A24650

NGUYỄN PHƯƠNG

HOA

QE27e1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

212

A25410

ĐINH VĂN

MINH

QF27g2

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

216

A25435

PHẠM THỊ LINH

CHI

QM27g1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

217

A25468

HOÀNG NGUYỄN VÂN

ANH

QM27d1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

234

A25837

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

QM27g1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

244

A25933

ĐẶNG NGỌC

ÁNH

QE27g4

Nguyễn Tường Minh

0932244499

 

31

A22307

MAI TUẤN

QE26g1

Phạm Long Châu

0983505584

 

33

A22338

PHẠM HOÀNG

LÂM

QE26g1

Phạm Long Châu

0983505584

 

46

A22453

ĐỖ HOÀNG

ANH

QE26e1

Phạm Long Châu

0983505584

 

63

A22854

VŨ TRÂM

ANH

QE26g1

Phạm Long Châu

0983505584

 

92

A23469

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

QE26e2

Phạm Long Châu

0983505584

 

102

A23660

NGUYỄN HỒNG

VÂN

QE26d2

Phạm Long Châu

0983505584

 

111

A23788

VŨ ANH ĐỨC

TRUNG

QE26e2

Phạm Long Châu

0983505584

 

117

A23882

NGUYỄN THANH

AN

QE26g4

Phạm Long Châu

0983505584

 

120

A23946

NGUYỄN THU

HOÀI

QE26d2

Phạm Long Châu

0983505584

 

130

A24187

VŨ QUANG

HIỆP

QE26d3

Phạm Long Châu

0983505584

 

180

A25053

NGUYỄN THỊ THÙY

DUNG

QA27e1

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

 

188

A25139

NGUYỄN THỊ MỸ

LINH

QA27d1

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

 

240

A25893

NGUYỄN THỊ THU

THẢO

QA27e2

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

 

30

A22105

HOÀNG HỒNG

QUÂN

QF25g6

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

36

A22359

TRỊNH XUÂN

VƯỢNG

QF26g1

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

40

A22390

TƯỞNG DUY

BÌNH

QF26e1

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

49

A22484

ĐINH

QUYẾT

QF26g1

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

53

A22653

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

QF26g3

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

104

A23678

PHẠM HOÀNG

HẢI

QF26g2

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

121

A23947

NGUYỄN THỊ HỒNG

NHUNG

QF26e2

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

138

A24394

VŨ KIM

CHI

QE27g1

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

152

A24593

BÙI MINH

ĐỨC

QE27g1

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

171

A24916

HOÀNG THỊ DIỆU

LINH

QE27g2

Thân Thế Sơn Tùng

0904851646

 

2

A16510

NGUYỄN THU

HẰNG

QB23c3

Trần Thùy Linh

0937716666

 

184

A25108

LÊ THANH

TÙNG

QF27e1

Trần Thùy Linh

0937716666

 

252

A26136

VĂN THỊ QUỲNH

ANH

QF27c1

Trần Thùy Linh

0937716666

 

118

A23893

NGUYỄN THỊ THU

NGA

QE26g4

Trương Đức Thao

0904281828

 

124

A24043

TRỊNH MẠNH

HÙNG

QE26g4

Trương Đức Thao

0904281828

 

131

A24203

PHẠM THÀNH

ĐẠT

QE26g4

Trương Đức Thao

0904281828

 

11

A20484

KIỀU VĂN

NINH

QE25g1

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

25

A21662

NGUYỄN TRƯỜNG

SƠN

QE25g3

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

61

A22819

ĐỖ MINH

NGHĨA

AN29e1, QB26e1

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

94

A23506

PHẠM TRUNG

HIẾU

QE26c1

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

95

A23552

VŨ HOÀNG

MINH

QE26g3

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

115

A23821

ĐỖ MẠNH

CƯỜNG

QE26g2

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

116

A23828

CAO XUÂN

BÌNH

QE26g3

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

119

A23931

NGUYỄN THANH

HẢI

QE26g1

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

178

A25000

NGUYỄN THÚY

HẠNH

QE27a1

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

232

A25800

KHƯƠNG MINH

NHẬT

QE27b1

Vũ Đức Hiếu

0976679406

 

48

A22457

TRẦN HẢI

VÂN

QE26d1

Vũ Lệ Hằng

0942777829

 

77

A23143

PHẠM TƯỜNG

VĂN

QE26d1

Vũ Lệ Hằng

0942777829

 

86

A23260

PHẠM THU

TRANG

QE26d1

Vũ Lệ Hằng

0942777829

 

6

A18457

NGUYỄN BÁ TÔN KHÔI

ANH

QB24a1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

144

A24468

NGUYỄN THU

HẰNG

QA27g1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

161

A24746

ĐỖ MINH

THƯ

QA27g1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

173

A24947

TRẦN THỊ

TUYẾT

QA27g1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

195

A25224

PHẠM MINH

NGỌC

QA27g2

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

202

A25350

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

QA27g2

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

208

A25381

NGUYỄN THỊ HỒNG

HUẾ

QA27g3

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

221

A25564

HOÀNG THANH

LIÊM

QA27g3

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

228

A25712

HUỲNH THỊ PHƯƠNG

ANH

QA27g4

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

254

A26220

TRẦN MAI

KHANH

QA27e2

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

 

54

A22666

LÊ QUANG

HIỂN

QE26d1

Vũ Thị Tuyết

0904349463

 

82

A23200

VŨ HOÀNG

HOAN

QE26d1

Vũ Thị Tuyết

0904349463

 

87

A23337

TRẦN HÀ

NGÂN

QE26d1

Vũ Thị Tuyết

0904349463

 

75

A23082

NGUYỄN HUYỀN

MY

QE26d1

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

 

85

A23224

BÙI MINH

CHÂU

QE26d1

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

 

90

A23413

DƯƠNG VĂN

DŨNG

QE26d2

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

 
                   

 


Các tin khác