DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG          
         KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ          

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN

   

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

 

   
Sinh viên sẽ đưa nhật ký làm khóa luận cho GVHD, GVHD ký xác nhận trong suốt quá trình làm.    
Thời gian làm Khóa luận từ: 16/11/2016 đến 30/3/2017
Sinh viên nộp bài tại văn phòng Khoa vào ngày: 30/3/2017        
1 bài gáy xoắn, 1 bài bìa cứng, 1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD , định dạng PDF)    
và Nhật ký Khóa luận (có xác nhận của GVHD)          
Dự kiến lịch SV bảo vệ: Tuần 8-12/4/2017    
Lưu ý:    
 Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước ngày 26/11/2016  
sau thời gian này, giáo viên có thể cấm thi sv. GVHD nộp danh sách cấm thi vào 3/12/2016  
STT Mã SV Họ và tên Tên Lớp Mã môn GVHD Số ĐT
1 A22376 NGUYỄN CHÂU HOÀNG OANH QA26c1 AC499 ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
2 A22613 BẠCH LAN PHƯƠNG QA26a1 AC499 TS. Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
3 A22623 VŨ NGỌC HUYỀN QA26d1 AC499 ThS. Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
4 A22730 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LINH QA26d1 AC499 ThS. Mai Thanh Thủy 0914501234
5 A22776 PHẠM MINH HIỀN QA26d1 AC499 ThS. Nguyễn Thu Hoài 0913345915
6 A22798 PHẠM NGUYỄN THUỲ LINH QA26e2 AC499 ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
7 A22972 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG QA26e2 AC499 ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
8 A23003 TẠ THỊ HIÊN QA26g2 AC499 ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
9 A23137 NGUYỄN HỮU HẢI QA26e2 AC499 TS. Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
10 A23251 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG QA26e3 AC499 ThS. Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
11 A23362 NGUYỄN THU HƯỜNG QA26e3 AC499 ThS. Mai Thanh Thủy 0914501234
12 A23401 NGUYỄN THỊ MINH THUÝ QA26e3 AC499 ThS. Nguyễn Thu Hoài 0913345915
13 A23491 TRẦN THỊ LAN ANH QA26g3 AC499 ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
14 A23513 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QA26e3 AC499 ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
15 A23529 ĐINH THU QA26e3 AC499 ThS. Mai Thanh Thủy 0914501234
16 A23557 TRẦN VŨ THẮNG QA26g3 AC499 ThS. Nguyễn Thu Hoài 0913345915
17 A23675 NGUYỄN BÁ HIỂN QA26d3 AC499 ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
18 A24166 PHÙNG THỊ MINH THU QA26g5 AC499 ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
1 A21695 CAO QUỐC BẢO QE25e1 BA499 PGS.TS Đồng Xuân Ninh 0912156258
2 A21766 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC QE25g3 BA499 ThS. Lê Thị Hạnh 01673082717
3 A22204 HOÀNG HÀ PHƯƠNG QE25b1 BA499 ThS. Lê Huyền Trang 0982459188
4 A22303 NGUYỄN THỊ THU THUỶ QE26g1 BA499 ThS. Nguyễn Duy Thành 016964389888
5 A22333 PHẠM LONG HẢI QE26c1 BA499 ThS. Vương Thị Thanh Trì 0912600845
6 A22367 HỮU THỊ THỦY QE26g4 BA499 ThS. Vương Thị Thanh Trì 0912600845
7 A22495 TRẦN THỊ BÍCH VÂN QE26g1 BA499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
8 A22530 NGUYỄN TRỌNG TẤN QE26g1 BA499 ThS. Nguyễn Duy Thành 016964389888
9 A22548 TRƯƠNG MẠNH TÙNG QE26c1 BA499 PGS.TS Đồng Xuân Ninh 0912156258
10 A22665 VƯƠNG VĂN HOÀNG QE26g1 BA499 ThS. Lê Thị Hạnh 01673082717
11 A22989 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG QE26c1 BA499 ThS. Lê Huyền Trang 0982459188
12 A23037 TẠ THU QE26g2 BA499 ThS. Trương Đức Thao 0904281828
13 A23195 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QE26g2 BA499 ThS. Vương Thị Thanh Trì 0912600845
14 A23220 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA QE26g2 BA499 ThS. Nguyễn Duy Thành 016964389888
15 A23241 VŨ THỊ TA NIN QE26g2 BA499 PGS.TS Đồng Xuân Ninh 0912156258
16 A23336 LÊ THUỲ DƯƠNG QE26g2 BA499 ThS. Lê Thị Hạnh 01673082717
17 A23847 NGUYỄN  SƠN LÂM QE26c1 BA499 ThS. Nguyễn Duy Thành 016964389888
18 A23852 NGUYỄN THÀNH CÔNG QE26g4 BA499 ThS. Lê Huyền Trang 0982459188
19 A23918 NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN QE26e2 BA499 ThS. Trương Đức Thao 0904281828
20 A15322 PHẠM HOÀNG  ANH QE22b1 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463
21 A17637 NGUYỄN VIỆT  PHƯƠNG QM23a2 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
22 A20861 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC QM25d1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
23 A21587 DƯƠNG QUỐC ANH QM25e1 MK499 ThS. Nguyễn Tường Minh 0932244499
24 A22328 TỐNG KHÁNH LINH QM26c1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
25 A22378 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI QM26e1 MK499 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
26 A22383 NGUYỄN XUÂN QM26d1 MK499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
27 A22500 NGUYỄN THỊ MỸ LINH QM26g1 MK499 ThS. Trương Đức Thao 0904281828
28 A22565 CAO THỊ HƯƠNG QM26a1 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463
29 A22789 NGUYỄN THANH THẢO QM26d1 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
30 A22879 TRẦN THẢO LY QM26e1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
31 A22888 VÕ THANH HẰNG QM26g1 MK499 ThS. Nguyễn Tường Minh 0932244499
32 A22908 VŨ HOÀNG YẾN QM26e1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
33 A22966 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG QM26e1 MK499 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
34 A23001 NGUYỄN NGỌC ÁNH QM26e1 MK499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
35 A23097 NGUYỄN THỊ LAN ANH QM26g1 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463
36 A23101 NGUYỄN NGỌC THÚY LY QM26e1 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
37 A23105 PHẠM HOÀNG CHUNG QM26c1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
38 A23157 NGUYỄN HIỀN TRANG QM26e1 MK499 ThS. Nguyễn Tường Minh 0932244499
39 A23173 NGUYỄN NGỌC DUY QM26e1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
40 A23191 HOÀNG THỊ HOA QM26e1 MK499 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
41 A23634 SÁI THU TRANG QM26e1 MK499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
42 A23648 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG QM26g1 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463
43 A23684 NGÔ NGÂN TRANG QM26e1 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
44 A24066 PHẠM THỊ NGỌC ANH QM26e1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
45 A24080 VŨ LINH CHI QM26d1 MK499 ThS. Nguyễn Tường Minh 0932244499
46 A24170 NGUYỄN PHAN ANH QM26c1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
65 A19571 LÊ MINH  CƯỜNG QB24c5 BK499 Th.S. Lê Thị Hà Thu 0983035946
66 A22042 NGUYỄN THANH TUẤN QB25g3 BK499 Th.S. Ngô Khánh Huyền 0904999690
67 A22913 TRẦN THÁI SƠN QB26e1 BK499 Th.S. Ngô Khánh Huyền 0904999690
68 A22922 ĐỖ CÔNG TUẤN QB26d1 BK499 Th.S. Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
69 A23203 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QB26d1 BK499 TS. Nguyễn Thị Thúy 0986775992
70 A23995 TỐNG NGUYÊN HỒNG QB26g1 BK499 Th.S. Lê Thị Hà Thu 0983035946
71 A20117 NGUYỄN KHÁNH  VÂN QB24d3 FN499 Th.S. Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
72 A20492 PHẠM HỒNG QUÂN QF25b1 FN499 Th.S. Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
73 A21584 ĐÀO THU HUYỀN QF25c2, QM25c1 FN499 Th.S. Lê Thanh Nhàn 0916087053
74 A22316 NGUYỄN THÀNH ĐẠT QF26g1 FN499 Th.S. Lê Thanh Nhàn 0916087053
75 A22614 LƯƠNG PHƯƠNG THẢO QF26b1 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
76 A22781 TRẦN HƯƠNG TRÀ QF26d1 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
77 A22843 ĐẶNG HẢI SƠN QF26g1 FN499 Th.S. Ngô Thị Quyên 0904559360
78 A22891 VŨ THỊ THANH HOA QF26e2 FN499 TS. Nguyễn Thị Thúy 0986775992
79 A22897 HOÀNG THỊ QUỲNH NGA QF26g1 FN499 Th.S. Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
80 A22971 TRỊNH QUANG TÙNG QF26g1 FN499 Th.S. Đỗ Trường Sơn 01663817355
81 A23066 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG QF26d1 FN499 Th.S. Đỗ Trường Sơn 01663817355
82 A23165 VŨ NGỌC HẢI QF26d1 FN499 ThS. Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
83 A23262 TRẦN PHI YẾN QF26d1 FN499 ThS. Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
84 A23378 CAO QUỐC KHÁNH QF26e1 FN499 Th.S. Vũ Lệ Hằng 0942777829
85 A23396 NGUYỄN THỊ THUỶ QF26c1 FN499 Th.S. Vũ Lệ Hằng 0942777829
86 A23512 PHẠM THỊ HUỆ QF26g2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Lanh Anh 0962071088
87 A23536 PHẠM TÙNG LINH QF26g2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Lanh Anh 0962071088
88 A23551 NGUYỄN LƯU LAN HƯƠNG QF26g2 FN499 Th.S. Lê Thanh Nhàn 0916087053
89 A23751 CHU THỊ HUYỀN TRANG QF26g2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
90 A23789 BÙI TUẤN ANH QF26e2 FN499 Th.S. Lê Thị Hà Thu 0983035946
91 A23845 BÙI NGỌC THANH TÙNG QF26g2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
92 A23916 NGUYỄN TRUNG ANH QF26g2 FN499 Th.S. Ngô Thị Quyên 0904559360
93 A24044 PHẠM NGUYÊN HẠNH QF26c1 FN499 Th.S. Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
94 A24134 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LY QF26e2 FN499 Th.S. Đỗ Trường Sơn 01663817355


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.