PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÍ

 

 

PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

STT

THƯ KÝ/GIÁO VIÊN

BUỔI

NGÀY

PHÒNG

1

Th.s Lê Thị Hà Thu

Chiều

12/11/2016

Đợi

2

ThS. Lê Huyền Trang

Chiều

12/11/2016

Đợi

3

ThS. Mai Thanh Thủy

Sáng

8/11/2016

B103

4

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Chiều

13/11/2016

Đợi

5

ThS. Nguyễn Duy Thành

Sáng

13/11/2016

Đợi

6

ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh

Sáng

8/11/2016

B501

7

ThS. Nguyễn Thị Liên Hương

Chiều

9/11/2016

B403

8

ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh

Chiều

10/11/2016

B401

9

ThS. Vũ Thị Kim Lan

Sáng

10/11/2016

B301

10

ThS. Lê Thanh Nhàn

Chiều

10/11/2016

B301

11

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Chiều

10/11/2016

B303

12

ThS. Đỗ Trường Sơn

Chiều

9/11/2016

A401

13

ThS.Vũ Ngọc Thắng

Sáng

12/11/2016

B101

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.