LịCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ HKII NĂM HỌC 2016-2017

 

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ HKII NĂM HỌC 2016-2017

Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo lịch họp cố vấn học tập học kỳ II nhóm 1 năm học 2016-2017 như sau. Sinh viên theo dõi tại đây



Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.