THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

 

THÔNG BÁO

V/V NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2016-2017

(DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ)

 

Trong học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2016-2017, những sinh viên thi các môn có có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo phân công như sau:

-        Những sinh viên thi đi (tức là sinh viên đang học những môn đó ở kỳ này) sẽ nhận đề tài và nộp bài cho giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp mình.

-        Những sinh viên thi lại, thi nâng điểm sẽ liên lạc với giảng viên để nhận đề tài và nộp bài theo phân công dưới đây:

STT

Mã môn

Tên môn thi

Giảng viên giao đề tài, thu bài, chấm bài

1

BA315

Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức KD

Thầy Trương Đức Thao

2

BA328

Hành vi tổ chức

Thầy Nguyễn Duy Thành

3

MK302

Nghiên cứu marketing

Cô Vũ Thị Tuyết

4

MK305

Tâm lý hành vi người tiêu dùng

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

5

MK313

Quản trị thương hiệu

Cô Vũ Thị Tuyết

6

MK322

Quản trị chuỗi cung ứng

Thầy Nguyễn Duy Hồng

7

MK331

Marketing ngân hàng

Thầy Nguyễn Bảo Tuấn

8

MK333

Marketing dịch vụ

Thầy Vũ Ngọc Thắng

9

MK334

E-Marketing

Thầy Nguyễn Tường Minh

10

MK425

Quan hệ công chúng

Cô Phạm Long Châu

11

MK426

Truyền thông marketing tích hợp

Cô Phạm Long Châu

13

MK490

CĐTN chuyên ngành Quản trị marketing

Cô Vũ Thị Tuyết

 

   Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Bộ môn Quản trị kinh doanh & MarketingVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.