THÔNG BÁO v/v mở các lớp chuyên ngành hẹp cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng

 

       KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

BỘ MÔN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO

V/v mở các lớp chuyên ngành hẹp cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng

           

            Từ học kỳ I năm học 2016 – 2017, Bộ môn Tài chính – Ngân hàng sẽ mở cách kỳ các lớp sau: Ngân hàng phát triển (BK312); Ngân hàng thương mại 2 (BK302); Ngân hàng trung ương (BK311); Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM (BK405); Thanh toán quốc tế (BK321) do số lượng sinh viên học chuyên ngành ngân hàng rất ít, nếu mở thường xuyên thì lớp dễ bị hủy và sinh viên không chủ động được lịch học.

            Trong học kỳ I nhóm 1 năm 2016 – 2017, các lớp môn Ngân hàng trung ương, Ngân hàng thương mại 2, Thanh toán quốc tế đã bị hủy nên Bộ môn sẽ mở lớp vào học kỳ II.

            Môn Ngân hàng phát triển và môn Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM đã mở lớp ở học kỳ I, sinh viên nào muốn học 2 môn trên trong học kỳ II thì nên đăng ký tại Khoa Kinh tế - Quản lý. Nếu số lượng đăng ký từ 20 sinh viên trở lên/lớp thì Bộ môn sẽ mở lớp. Thời gian đăng ký từ ngày 29/8/2016 đến 31/8/2017.

            Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ với cô Quyên – SĐT: 0904559360

                                                                                

                                                                               Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

                                                                                 Trưởng Bộ môn TC – NH

 

                                                                                 PGS.TS Lưu Thị HươngVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.