LỊCH HỌP LỚP CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ HKI NHÓM 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

 

LỊCH HỌP LỚP CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

   
 

HỌC KỲ I NHÓM 2 NĂM HỌC 2016-2017

   
           

 

Khoa Kinh tế-Quản lý thông báo lịch họp cố vấn học tập học kỳ I nhóm 2 năm học 2016-2017 như sau:

   

 

STT

Ngày

Lớp

Họ và tên cố vấn học tập

Giờ

Phòng

 

1

Thứ Hai, 15/8

QF28g1,

Nguyễn Thị Thu Trang

2-3

B204

 

2

Thứ Hai, 15/8

QF28b1

Nguyễn Thị Lan Anh

6-7

B204

 

3

Thứ Hai, 15/8

QB28a1, QB28b1, QB28d1, QB28e1, QB28g1, QF28g2, QF28g3

Thân Thế Sơn Tùng

7-8

B206

 

4

Thứ Ba, 16/8

QF28d1

Lê Thanh Nhàn

3-4

B202

 

5

Thứ Ba, 16/8

QF28e1

Nguyễn Thị Tuyết

7-8

B210

 

6

Thứ Năm,18/8

QF28c1

Đỗ Trường Sơn

7-8

B202

 

7

Thứ Hai, 15/8

 QM28g3, QE28g2

Vũ Thị Tuyết

14h-15h

B210

 

8

Thứ Hai, 15/8

QE28g3, QE28g5

Trương Đức Thao

14h-15h

B212

 

9

Thứ Hai, 15/8

QM28a1, QM28b1, QM28e1

Nguyễn Thị Thùy Trang

14h-15h

B304

 

10

Thứ Hai, 15/8

QE28g1, QE28g4

Nguyễn Duy Thành

14h-15h

B310

 

11

Thứ Hai, 15/8

QM28d1

Nguyễn Thị Liên Hương

14h-15h

B312

 

12

Thứ Ba, 16/8

QE28a1, QE28b1, QE28c1,QM28g1

Nguyễn Bảo Tuấn

14h-15h

B202

 

13

Thứ Ba, 16/8

QE28e1, QE28e2

Lê Huyền Trang

14h-15h

B204

 

14

Thứ Ba, 16/8

QE28d1, QE28d2

Vương Thị Thanh Trì

14h-15h

B206

 

15

Thứ Ba, 16/8

 QE28g6, QM28g2

Phạm Long Châu

14h-15h

B208

 

                   

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.