DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTTTH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTTTH

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

 

Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 03/10/2016 đến 05/10/2016
Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 19/08
Sau thời hạn này sinh viên vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi
Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 19/08/2016
STT MSV Họ đệm Tên Lớp CN GVHD Số điện thoại
1 A12228 VŨ THỊ HẢI  YẾN QB20d5 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
2 A12244 LÊ QUANG  QA20e3 Đào Diệu Hằng 0904507633
3 A16742 TRẦN BẢO  AN QB23b2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
4 A17332 PHÍ ĐÌNH  KỶ QB23g6 Lê Thanh Nhàn 0916087053
5 A17494 PHẠM QUANG  TIẾN QB23g6 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
6 A17518 NGUYỄN TIẾN  THÁI QB23g10 Đỗ Trường Sơn 01663817355
7 A17637 NGUYỄN VIỆT  PHƯƠNG QM23a2 Nguyễn Thị Phương 0979897932
8 A18162 TẠ QUANG  ANH QB23c11 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
9 A18172 PHẠM HÀ  LY QA23b1 Đào Diệu Hằng 0904507633
10 A18340 NGHIÊM VIỆT  ANH QB24c1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
11 A18587 ĐÀO THỊ TÚ  ANH QE24d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
12 A18782 NGUYỄN THỊ  HƯƠNG QA24g1 Đào Diệu Hằng 0904507633
13 A19114 NGUYỄN QUỲNH  ANH QF24e1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
14 A19363 LÊ PHƯƠNG  ANH QE24a1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
15 A19539 TRẦN THỊ LINH  CHI QM24c2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
16 A20137 NGUYỄN THUỲ  YÊN QA24g3 Đào Diệu Hằng 0904507633
17 A20185 TRẦN NGUYÊN  KHANH QB24c7 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
18 A20197 NGUYỄN MỸ  HẠNH QB24c7 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
19 A20625 DOÃN HOÀNG ANH QM25g1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
20 A20709 NGUYỄN THỊ THU QA25d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
21 A20726 TRẦN THỊ HƯƠNG QM25g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
22 A20838 ĐẶNG QUỐC PHONG QF25d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
23 A21043 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QA25g3 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
24 A21163 NGUYỄN THANH NGA QF25b1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
25 A21202 ĐỖ THỊ HÀ THU QA25g4 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
26 A21412 LÊ DUY KHÁNH QB25d1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
27 A21454 PHẠM THIÊN PHƯỚC QB25c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
28 A21551 LÊ THANH HUYỀN QA25g5 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
29 A21554 PHÍ THỊ THANH TUYẾT QA25c3 Đào Diệu Hằng 0904507633
30 A21644 TRẦN ANH DŨNG QE25g3 Vũ Lệ Hằng 0942777829
31 A21850 NGUYỄN CÔNG ANH QF25c3 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
32 A21945 VŨ HÀ MY QM25c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
33 A22083 MAI XUÂN ANH QA25d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
34 A22188 PHAN HỮU ĐẠT QF25g6 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
35 A22221 TRỊNH NGỌC TRANG QB25g3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
36 A22281 NGUYỄN KHÁNH  DUY QF25g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
37 A22300 PHÙNG THỊ KIM ANH QE26g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
38 A22318 NGUYỄN HỒNG DƯƠNG QB26g1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
39 A22321 BÙI NGỌC HOÀNG QE26g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
40 A22326 ĐÀO BÍCH THỦY QE26d1 Phạm Long Châu 0983505584
41 A22331 NGUYỄN THỊ THUÝ QF26g1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
42 A22333 PHẠM LONG HẢI QE26c1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
43 A22351 ĐÀO THỊ HỒNG NGỌC QA26d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
44 A22380 NGUYỄN ĐỨC QA26d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
45 A22382 HOÀNG ĐỨC THỊNH QE26d1 Phạm Long Châu 0983505584
46 A22383 NGUYỄN XUÂN QM26d1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
47 A22409 TRƯƠNG BỈNH QUANG QM26d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
48 A22426 HOÀNG KIỀU ANH QE26g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
49 A22463 PHẠM MẠNH TOÀN QM26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
50 A22468 NGÔ THỊ LAN QA26b1 Mai Thanh Thủy 0914501234
51 A22496 HOÀNG ANH QM26d1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
52 A22502 LÊ ĐẮC QF26g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
53 A22504 LÝ DIỆU MY QE26e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
54 A22525 ĐÀM MẠNH ĐỨC QE26e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
55 A22532 CHU ĐỨC TRUNG QF26e1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
56 A22539 TRẦN THUỶ TIÊN QA26d1 Mai Thanh Thủy 0914501234
57 A22542 LƯƠNG THỊ HẠNH QA26g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
58 A22543 ĐỖ THU TRANG QA26d1, QF26d2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
59 A22548 TRƯƠNG MẠNH TÙNG QE26c1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
60 A22555 ĐÀO HOÀNG HIỆP QA26e1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
61 A22569 NGUYỄN THU UYÊN QF26e1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
62 A22571 NGUYỄN THÙY DƯƠNG QA26d1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
63 A22604 ĐỖ THÀNH NHÂN QE26g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
64 A22614 LƯƠNG PHƯƠNG THẢO QF26b1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
65 A22669 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG QE26e1 Lê Thị Hạnh 01673082717
66 A22675 VŨ DUY ANH QE26c1 Phạm Long Châu 0983505584
67 A22685 DƯƠNG LINH HƯƠNG QF26d1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
68 A22686 NGUYỄN HỮU QUANG ANH QE26d1 Phạm Long Châu 0983505584
69 A22689 PHAN MỸ VI QF26e2 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
70 A22703 NGUYỄN MẠNH HÙNG QE26g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
71 A22715 VŨ HỒNG ANH QA26e1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
72 A22723 PHẠM THỊ HƯƠNG DUNG QF26e1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
73 A22759 VŨ HỒNG ANH QM26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
74 A22765 ĐẶNG HỒNG NHUNG QA26e1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
75 A22776 PHẠM MINH HIỀN QA26d1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
76 A22789 NGUYỄN THANH THẢO QM26d1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
77 A22798 PHẠM NGUYỄN THUỲ LINH QA26e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
78 A22803 NGUYỄN ĐỨC TIẾN QA26g2 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
79 A22806 NGUYỄN YẾN LY QA26b1 Mai Thanh Thủy 0914501234
80 A22813 NGUYỄN DIỆU LINH QB26d1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
81 A22817 HOÀNG NGỌC SƠN QE26e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
82 A22833 NGUYỄN THỊ THU TRANG QA26e2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
83 A22841 TRẦN QUANG TIẾN QA26g2 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
84 A22857 HUỲNH NGỌC LONG QF26g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
85 A22864 NGUYỄN BÍCH LOAN QM26d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
86 A22886 TRẦN NGỌC ANH QA26d1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
87 A22908 VŨ HOÀNG YẾN QM26e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
88 A22922 ĐỖ CÔNG TUẤN QB26d1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
89 A22932 PHÙNG THỊ HẰNG QA26g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
90 A22939 LƯU HÀ THANH QF26g3 Vũ Đức Hiếu 0976679406
91 A22940 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QF26g1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
92 A22942 PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG QA26g2 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
93 A22944 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH QA26e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
94 A22984 LÊ HOÀNG ĐẠT QA26d2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
95 A22992 LÊ ĐỨC TRỌNG QM26d1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
96 A23002 NGUYỄN LAN CHI QF26d1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
97 A23063 PHẠM THANH HẢI QE26g2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
98 A23064 VŨ KIỀU MY QA26d2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
99 A23065 NGÔ HẢI YẾN QA26g2 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
100 A23071 NGUYỄN HƯƠNG GIANG QM26d1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
101 A23095 PHÙNG DUY HOÀNG QF26g1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
102 A23097 NGUYỄN THỊ LAN ANH QM26g1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
103 A23099 LÊ THU QF26e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
104 A23104 ĐINH THỊ HUYỀN QE26g2 Lê Thị Hạnh 01673082717
105 A23112 PHẠM THỊ ANH NHÂN QA26d3, QE26d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
106 A23145 VŨ CẨM CHI QF26d2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
107 A23149 MAI SƠN NGỌC QM26c1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
108 A23187 NGÔ KIỀU MY QE26c1 Phạm Long Châu 0983505584
109 A23191 HOÀNG THỊ HOA QM26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
110 A23195 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QE26g2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
111 A23235 CHU THỊ THÙY DƯƠNG QM26a1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
112 A23243 ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC QF26d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
113 A23273 NGUYỄN NHƯ QUYÊN QA26g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
114 A23297 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN QA26e3 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
115 A23332 TRƯƠNG THỊ HẢI ANH QA26g3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
116 A23335 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QA26g3 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
117 A23347 NGUYỄN THÙY DUNG QA26e3 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
118 A23352 PHẠM THỊ GIANG QA26g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
119 A23358 LÝ TỐ NHI QM26d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
120 A23360 ĐỖ THỊ PHƯƠNG QA26g3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
121 A23362 NGUYỄN THU HƯỜNG QA26e3 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
122 A23368 TRẦN NGỌC TRUNG QB26e1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
123 A23376 LÝ THÁI BẢO QE26d2 Phạm Long Châu 0983505584
124 A23393 PHẠM ANH HUYỀN MY QE26d2 Phạm Long Châu 0983505584
125 A23395 LƯU THỊ HUYỀN QA26g3 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
126 A23408 NGUYỄN THỊ KHÁNH HIỀN QE26g3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
127 A23428 LÊ THỊ NGA QB26a1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
128 A23429 ĐẶNG MINH THẮNG QE26e2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
129 A23447 NGUYỄN VĂN BẢO QA26g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
130 A23450 ĐỖ BÍCH THẢO QA26g3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
131 A23457 PHAN THỊ THANH VÂN QA26g3 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
132 A23464 NGUYỄN THỊ VÂN PHƯƠNG QA26e3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
133 A23478 NGUYỄN MẠNH HÙNG QE26e2 Lê Thị Hạnh 01673082717
134 A23494 LÊ THỊ NGỌC ANH QA26e3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
135 A23499 TRẦN HỒNG NGỌC QA26d2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
136 A23500 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH QM26a1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
137 A23527 ĐẶNG THỊ THANH XUÂN QA26e3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
138 A23533 NGUYỄN THÙY LINH QF26e2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
139 A23553 NHỮ THÁI ANH QF26g2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
140 A23560 LÊ NHẬT LINH QA26e3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
141 A23564 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO QA26e3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
142 A23573 VŨ THỊ HỒNG TƯƠI QA26g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
143 A23625 VŨ THỊ THU QA26d3 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
144 A23664 NGUYỄN TÙNG LÂM QE26d2 Lê Thị Hạnh 01673082717
145 A23669 ĐÀO ĐỨC HIẾU QA26e4 Lê Thị Hà Thu 0983035946
146 A23684 NGÔ NGÂN TRANG QM26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
147 A23685 THÁI HẢI VÂN QF26g2 Nguyễn Thị Phương 0979897932
148 A23690 LƯƠNG THỊ THU HOÀI QF26g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
149 A23719 NGUYỄN THỊ THU TRANG QM26g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
150 A23725 PHẠM THU HIỀN QA26d3 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
151 A23741 NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH QF26e1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
152 A23768 TRẦN THỊ HẰNG NGA QF26e2 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
153 A23852 NGUYỄN THÀNH CÔNG QE26g4 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
154 A23904 HOÀNG THU TRÀ QE26e2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
155 A23928 NGUYỄN HỮU HOÀNG BẢO QF26e2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
156 A23943 NGUYỄN HƯƠNG GIANG QE26d2 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
157 A23975 NGUYỄN QUANG HUY QE26g4 Nguyễn Duy Thành 01696438988
158 A23977 NGUYỄN THỊ ÁNH QA26e4 Lê Thị Hà Thu 0983035946
159 A24003 PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG QF26g3 Nguyễn Thị Phương 0979897932
160 A24028 LÊ MINH THÀNH QE26d2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
161 A24034 NHÂM THỊ HẢI ANH QF26g3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
162 A24045 PHẠM MẠNH QUÝ QF26e2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
163 A24047 TRỊNH THÚY VÂN QF26g3 Vũ Đức Hiếu 0976679406
164 A24050 NGUYỄN TRÀ MY QA26e4 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
165 A24058 DƯƠNG DIỆU QUỲNH QF26e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
166 A24079 NGUYỄN THẢO NHUNG QE26e3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
167 A24094 TRẦN THỊ THU TRANG QE26g4 Nguyễn Tường Minh 0932244499
168 A24123 NGUYỄN THANH TOÀN QE26g4 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
169 A24128 PHAN THANH QUÝ QA26e4 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
170 A24170 NGUYỄN PHAN ANH QM26c1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
171 A24182 NGUYỄN VĂN LINH QE26d2 Lê Thị Hạnh 01673082717
172 A24183 PHAN THỊ QUỲNH ANH QB26g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
173 A24184 TRẦN THỊ HỒNG TRANG QA26g5 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
174 A24240 PHẠM THÙY DƯƠNG QF26e2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
175 A24255 ĐẶNG HOÀNG ANH QF26d2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
176 A24295 NGUYỄN TIẾN SƠN QF26g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.