DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HKI NĂM HỌC 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
         KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

 

Sinh viên sẽ đưa nhật ký làm khóa luận cho GVHD, GVHD ký xác nhận trong suốt quá trình làm.
Thời gian làm Khóa luận từ: 09/07/2016 đến 08/11/2016
Sinh viên nộp bài tại văn phòng Khoa vào ngày: 01/11/2016
3 quyển gáy xoắn( 1 quyển nộp trực tiếp cho GVHD), 1 quyển bìa cứng
1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD , định dạng PDF). 
và Nhật ký Khóa luận (có xác nhận của GVHD)
Dự kiến lịch SV bảo vệ: Từ 2-8/11/2016
Lưu ý:
 Sinh viên trực tiếp liên lạc với giáo viên hướng dẫn, hạn: trước ngày 14/7/2016
sau thời gian này, giáo viên có thể cấm thi sv. GVHD nộp danh sách cấm thi vào 15/7/2016
STT Mã SV Họ và tên Tên Lớp Mã môn GVHD Số ĐT
1 A21161 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QA25e1 AC499 PGS.TS Nguyễn Thị Đông 0913322044
2 A20750 NGUYỄN THANH HẢI QA25g2 AC499 ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
3 A22755 LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG QA26e1 AC499 ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
4 A23598 VŨ HỒNG HOA QA26e4 AC499 ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
5 A22060 ĐỖ PHƯƠNG LINH QA25e2 AC499 ThS. Mai Thanh Thủy 0914501234
6 A23217 NGUYỄN PHƯƠNG NGA QA26e3 AC499 ThS. Mai Thanh Thủy 0914501234
7 A24193 NGUYỄN THANH HUYỀN QA26d3 AC499 ThS. Mai Thanh Thủy 0914501234
8 A22053 NGUYỄN THỊ THU QA25b2 AC499 ThS. Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
9 A23078 NGUYỄN PHƯƠNG LY QA26d2 AC499 ThS. Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
10 A23765 NGUYỄN BÍCH NGỌC QA26e4 AC499 ThS. Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
11 A22586 NGUYỄN THU HUYỀN QA26g1 AC499 ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
12 A23330 ĐOÀN THỊ HÀ TRANG QA26g3 AC499 ThS. Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
13 A22414 NGUYỄN THU THẢO QA26e1 AC499 ThS. Nguyễn Thu Hoài 0913345915
14 A23218 NGUYỄN HÀ ANH QA26g2 AC499 ThS. Nguyễn Thu Hoài 0913345915
15 A24258 TRẦN HOÀI NAM QA26d3 AC499 ThS. Nguyễn Thu Hoài 0913345915
16 A22741 LƯƠNG THANH HUYỀN QA26e1 AC499 ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
17 A23547 VŨ THỊ TRANG QA26g3 AC499 ThS. Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
18 A21984 TRẦN THỤC PHƯƠNG QA25c3 AC499 ThS.Đào Diệu Hằng 0904507633
19 A23069 NGUYỄN THANH HUYỀN QA26c1 AC499 ThS.Đào Diệu Hằng 0904507633
20 A23720 HOÀNG NHẬT LINH QA26g4 AC499 ThS.Đào Diệu Hằng 0904507633
21 A21731 NGUYỄN TUYẾT NHUNG QA25a1 AC499 TS. Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
22 A22762 ĐỒNG NGỌC ANH QA26e1 AC499 TS. Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
23 A23608 PHẠM ĐỨC LONG QA26g3 AC499 TS. Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
24 A20734 HOÀNG MINH QE25g1 BA499 PGS.TS Đồng Xuân Ninh 0912156258
25 A22497 HÀ HỒNG NGỌC QE26d1 BA499 PGS.TS Đồng Xuân Ninh 0912156258
26 A22433 BÙI TRẦN NGỌC LINH QE26d1 BA499 ThS. Lê Huyền Trang 0982459188
27 A23331 NGUYỄN MINH HUỆ QE26g2 BA499 ThS. Lê Huyền Trang 0982459188
28 A23375 TẠ THUỲ TRANG QE26e2 BA499 ThS. Lê Huyền Trang 0982459188
29 A21342 HOÀNG THỊ NGỌC LINH QE25c1 BA499 ThS. Lê Thị Hạnh 01673082717
30 A23155 LÊ THU HẰNG QE26g2 BA499 ThS. Lê Thị Hạnh 01673082717
31 A23449 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN QE26g3 BA499 ThS. Lê Thị Hạnh 01673082717
32 A22388 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LỆ QE26e1 BA499 ThS. Nguyễn Duy Thành 01696438988
33 A23270 NGUYỄN PHƯƠNG TÚ ANH QE26a1 BA499 ThS. Nguyễn Duy Thành 01696438988
34 A22320 PHAN THỊ HẰNG QE26e1 BA499 ThS. Trịnh Thị Thu Hằng 0936625999
35 A23178 TRẦN THỊ MỸ LINH QE26e2 BA499 ThS. Trương Đức Thao 0904281828
36 A23627 ĐINH VĂN THIÊN QE26e2 BA499 ThS. Trương Đức Thao 0904281828
37 A22361 VŨ ĐẮC PHƯƠNG TRANG QE26e1 BA499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
38 A23244 NGUYỄN THỊ THỦY QE26c1 BA499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
39 A23786 NGUYỄN THU THUỶ QE26e2 BA499 ThS. Vũ Ngọc Thắng 0987495789
40 A21062 NGUYỄN ĐỨC HÙNG QE25a1 BA499 ThS. Vương Thị Thanh Trì 0912600845
41 A22767 NGUYỄN DUY TUẤN ANH QE26e1 BA499 ThS. Vương Thị Thanh Trì 0912600845
42 A23420 NGUYỄN THỊ QUYÊN QE26g3 BA499 ThS. Vương Thị Thanh Trì 0912600845
43 A23736 BÙI CHÍ NGUYÊN QB26e1 BK499 Th.S. Lê Thị Hà Thu 0983035946
44 A23181 NGUYỄN THÙY DƯƠNG QB26e1 BK499 Th.S. Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
45 A18851 NGUYỄN MAI  TRANG QB24c3 FN499 Th.S. Chu Thị Thu Thủy 0913504109
46 A24185 NGUYỄN THỊ THUỶ QF26e2 FN499 Th.S. Chu Thị Thu Thủy 0913504109
47 A21716 TRẦN TIẾN ĐẠT QF25g5 FN499 Th.S. Đỗ Trường Sơn 01663817355
48 A23932 NGUYỄN THẢO NHI QF26d2 FN499 Th.S. Đỗ Trường Sơn 01663817355
49 A21254 TRƯƠNG THUỲ LINH QF25c2 FN499 Th.S. Lê Thanh Nhàn 0916087053
50 A23524 NGUYỄN KIM LOAN QF26g2 FN499 Th.S. Lê Thanh Nhàn 0916087053
51 A22866 TRẦN THU HƯƠNG QF26e2 FN499 Th.S. Lê Thị Hà Thu 0983035946
52 A23016 THẠCH MỸ HẠNH QF26d1 FN499 Th.S. Ngô Khánh Huyền 0904999690
53 A23043 ĐINH PHƯƠNG HOA QF26d1 FN499 Th.S. Ngô Khánh Huyền 0904999690
54 A21799 NGUYỄN THU TRANG QF25g5 FN499 Th.S. Ngô Thị Quyên 0904559360
55 A24113 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN QF26e2 FN499 Th.S. Ngô Thị Quyên 0904559360
56 A21853 BÙI XUÂN VỊNH QF25d1 FN499 Th.S. Nguyễn Hồng Nga 0936191268
57 A23581 NGUYỄN ĐỨC VIỆT QF26e1 FN499 Th.S. Nguyễn Hồng Nga 0936191268
58 A24069 VŨ THỊ VÂN ANH QF26e2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
59 A24101 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG QF26e2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
60 A24004 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QF26d2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
61 A24027 NGUYỄN THÚY NGA QF26d2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
62 A21137 HOÀNG NGUYỆT ANH PHƯƠNG QF25b1 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
63 A23389 BÙI HUYỀN TRANG QF26e2 FN499 Th.S. Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
64 A22596 ĐỖ THỊ THUỲ LINH QF26e1 FN499 Th.S. Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
65 A23949 ĐỖ THÙY LINH QF26e2 FN499 Th.S. Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
66 A23974 NGUYỄN THIỆN QUỲNH TRANG QF26e2 FN499 Th.S. Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
67 A19197 LÊ THỊ MAI  PHƯƠNG QB24c4 FN499 Th.S. Vũ Lệ Hằng 0942777829
68 A24227 TRƯƠNG THU NGA QF26d2 FN499 Th.S. Vũ Lệ Hằng 0942777829
69 A22261 PHẠM VIỆT  ANH QF25g4 FN499 ThS. Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
70 A23607 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN QF26e2 FN499 ThS. Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
71 A22482 PHẠM MINH THUÝ QM26g1 MK499 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
72 A23775 TRẦN THỊ HOÀI THU QM26a1 MK499 Nguyễn Bảo Tuấn 0971191289
73 A20521 HOÀNG DIỆU LINH QM25b1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
74 A21780 VŨ VIỆT HOÀNG QM25a1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
75 A22990 NGUYỄN MINH QM26a1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
76 A23242 NGUYỄN XUÂN TÙNG QM26d1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
77 A23744 NGUYỄN THANH HẰNG QM26b1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
78 A22925 ĐINH THỊ NGỌC MAI QM26a1 MK499 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
79 A21507 TRẦN THU HẰNG QF25g4, QM25g1 MK499 ThS. Nguyễn Tường Minh 0932244499
80 A23166 NGÔ ĐỨC ANH QM26d1 MK499 ThS. Nguyễn Tường Minh 0932244499
81 A18976 HÀ THÚY  VI QM24c1 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
82 A22788 ĐỖ VÂN ANH QM26g1 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
83 A23610 NGUYỄN PHÙNG HƯNG QM26g1 MK499 ThS. Phạm Long Châu 0983505584
84 A18909 PHẠM QUANG  HUY QM24g2 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463
85 A22725 NGÔ THỊ HÂN QM26e1 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463
86 A23295 NGUYỄN THỊ TUYẾT QM26e1 MK499 TS. Vũ Thị Tuyết 0904349463

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.