THÔNG BÁO V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp HKI, 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp HKI, 2016-2017

Hiện tại sinh viên đã có điểm tổng kết kỳ 3 nhóm 1 (2015-2016), nhưng chưa được đăng ký học kỳ 1 nhóm 1 (2016-2017). Sinh viên nào đủ điều kiện và mong muốn làm khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký làm khóa luận trực tiếp trên mạng. Hạn đăng ký từ ngày 29/6/2016 đến 16h ngày 05/07/2016.

KHOA KTQL

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.