THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2015-2016

 

THÔNG BÁO CHO SV KHOA KINH TẾ- QUẢN LÝ

VỀ VIỆC NHẬN ĐỀ TÀI VÀ NỘP BÀI THI TIỂU LUẬN

HỌC KỲ 3 NHÓM 1 NĂM HỌC 2015-2016

 

Trong học kỳ 3 nhóm 1 năm học 2015-2016, những sinh viên thi các môn có có hình thức thi cuối kỳ là viết Tiểu luận sẽ nhận đề tài và nộp bài theo phân công như sau:

-          Những sinh viên thi đi (tức là SV đang học những môn đó ở kỳ này) sẽ nhận đề tài và nộp bài cho giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp mình.

-          Những sinh viên thi lại, thi nâng điểm sẽ liên lạc với giảng viên để nhận đề tài và nộp bài theo phân công dưới đây:

STT

Tên môn thi

Giảng viên giao đề tài, thu bài, chấm bài

1

Quan hệ công chúng

Thầy Nguyễn Bảo Tuấn

2

Quản trị thương hiệu

Cô Phạm Long Châu

3

Nghiên cứu marketing

Cô Vũ Thị Tuyết

4

Marketing ngân hàng

Thầy Nguyễn Bảo Tuấn

5

Marketing dịch vụ

Thầy Trương Đức Thao

6

Quản trị chuỗi cung ứng

Thầy Nguyễn Duy Hồng

7

E- Marketing

Thầy Nguyễn Tường Minh

8

Truyền thông marketing tích hợp

Cô Phạm Long Châu

9

CĐTN chuyên ngành Quản trị marketing

Cô Vũ Thị Tuyết

10

CĐTN chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Cô Vương Thị Thanh Trì

11

Hành vi tổ chức

Thầy Nguyễn Duy Thành

12

Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Cô Lê Huyền Trang

 

Ngày 06 tháng  4 năm 2016

 

Bộ môn Quản trị kinh doanh & MarketingVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.