THÔNG BÁO v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp HKII_16-17 Khoa Kinh tế-Quản lý

12Thứ 5 (30/3/2017), sinh viên đủ điều kiện ra Hội đồng sẽ nộp KLTN

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP HKIII_16-17 VỚI KHÓA 28

10(3)Thời gian họp: Bắt đầu từ 18h00

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017

24(2)Thời gian làm Khóa luận từ: 03/03/2017 đến 05/7/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017

7(3)8h30 sáng thứ 5 (2/3/2017), sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp HKIII năm học 2016-2017 có mặt tại phòng B202 để xét điều kiện làm Khóa luận và nghe phổ biến quy trình làm Khóa luận.

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017

27(2)Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 13/03/2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.