LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP HK1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018 BM KẾ TOÁN

28(2)SV THEO DÕI PHÒNG HỌP TẠI BẢNG TIN CỦA KHOA

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỪ K27 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 1 NHÓM 1 NĂM HỌC 2017-2018

31(1)Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00. Ngày họp được cụ thể trong bảng.

Xem tiếp...

Danh sách Phòng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK2 nhóm 1 2016-2017

1031Danh sách Phòng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp HK2 nhóm 1 2016-2017

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ CÁC LỚP THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH-TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K29 Học kỳ 3 nhóm 3, năm học 2016-2017

23(2)Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00’. Ngày họp được cụ thể như bảng dưới đây:

Xem tiếp...

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP từ Học kỳ III Nhóm 3, năm học 2016-2017

2DANH SÁCH  CỐ VẤN HỌC TẬP (Từ Học kỳ III Nhóm 3, năm học 2016-2017)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.