DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

13(3)Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/08/2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN HỌC KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

24(2)Thời gian làm Khóa luận: từ 10/07/2017 đến 31/10/2017

Xem tiếp...

PHÒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HKIII_16-17 & PHÒNG PHỔ BIẾN KLTN HKI_17-18

22(2)

Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG Học kỳ 1 nhóm 1 năm học 2017-2018

12(2)Sinh viên có thể xem thông tin chi tiết về môn học

Xem tiếp...

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP THUỘC K29 KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ Học kỳ 1 nhóm 3, năm học 2017-2018

19(2)SV xem phòng họp tại bảng tin Khoa-Tầng 1 nhà 7 tầng

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.