KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG

2(2)KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG

Xem tiếp...

LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 30

32(1)LỊCH HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 30

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đăng ký thi lại, nâng điểm HKII, nhóm 1, năm học 2017 - 2018 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28)

23(2)Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học Sức khỏe và khoa KH Xã hội và Nhân Văn khóa ≤ 28 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 27/11/2017 đến 17h00 ngày 14/12/2017

Xem tiếp...

Danh sách GVHD KLTN HKII_17-18, Nhật ký, Xác nhận, Quy cách trình bày của Khoa KT-QL

29(2)Danh sách GVHD KLTN HKII_17-18, Nhật ký, Xác nhận, Quy cách trình bày của Khoa KT-QL

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BCTT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-201

38(1)Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 15/11/2017

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.