Tin tức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngà...

Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KLTN  HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM KLTN HỌC KỲ III NĂ...

Chi tiết
THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018

8h30 sáng thứ 6 (2/3/2018),  sinh viên đăng ký l&a...

Chi tiết

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.