Tin tức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 01-03/...

Chi tiết
KẾT QUẢ BCTT KỲ 3 NHÓM I NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ BCTT KỲ 3 NHÓM I NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên thi lại, học lại đến lấy lại BCTT từ 24-30/5/2018

Chi tiết

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.