Bộ môn GD Thể chất

THÔNG BÁO: LỊCH TÁCH CA THI HỌC KỲ III NHÓM 2 NĂM HỌC 2014 – 2015

023Các em sinh viên trùng ca thi 1 thì sẽ thi vào lúc 9h10’. Nếu trùng ca thi 2 thì sẽ thi vào lúc 11h15’ cùng ngày.

Xem tiếp...

SÔI ĐỘNG CÙNG GIẢI ĐẤU THANG LONG OPEN 2014

1Mỗi trường bạn tham gia giải đấu đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong cả quá trình tổ chức giải của Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Hủy lớp môn học Bơi cơ bản (PG101) trong học HKI, nhóm 1, năm học 2014 - 2015 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 25)

019Đề nghị sinh viên đã đăng ký lớp môn học Bơi cơ bản BOICB.1 đăng ký môn học khác thay thế.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn GDTC học kỳ III, nhóm 3, năm học 2014 - 2014

013Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn học GDTC HKIII, nhóm 2 (2013-2014)

004Lịch tách ca thi các môn học GDTC HKIII, nhóm 2 (2013-2014)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.