THÔNG BÁO Lịch thi nội dung chạy môn Thể dục cơ bản HKI, nhóm 3, năm học 2014-2015

0239h00 ngày 08/01/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HKI, nhóm 3, năm học 2014-2015

014Thứ Tư, ngày 07/01/2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn GDTC trong HKI, nhóm 2, năm học 2014-2015

020Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HK1, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

 001Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HK1, nhóm 1, năm học 2014 - 2015

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.