THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn GDTC học kỳ III, nhóm 1, năm học 2014-2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch tách ca thi các môn GDTC học kỳ III, nhóm 1, năm học 2014-2015

Thứ Sáu (ngày 15/05/2015):

- Cổ truyền cơ bản: Ca thi 1

- Bóng rổ cơ bản: Ca thi 1

Thứ Bảy (ngày 16/05/2015):

- Bóng bàn cơ bản: Ca thi 1 – 2

- Bóng chuyền cơ bản: Ca thi 3

- Thể dục cơ bản: Ca thi 1

Lưu ý:

Những sinh viên trùng ca thi 1 thì sẽ thi vào lúc 9h10’, trùng ca thi 2 thì sẽ thi vào lúc 11h15’ cùng ngày.

Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.