THÔNG BÁO: LỊCH TÁCH CA THI HỌC KỲ II NHÓM 1 NĂM HỌC 2014 – 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Lịch tách ca thi các môn GDTC học kỳ II, nhóm 1, năm học 2014-2015

Thứ 6 (23/01/2015):

Cổ truyền cơ bản: Ca thi 1 – 2

Bóng rổ cơ bản            : Ca thi 1 – 2

Thứ 7 (24/01/2015):

Bóng bàn cơ bản: Ca thi 1 – 2

Thể dục cơ bản            : Ca thi 1

Bóng chuyền cơ bản: Ca thi 1 – 2

Lưu ý:

- Sinh viên trùng ca thi 1 sẽ thi vào ca thi 2 và ngược lại. Nếu trùng cả 2 ca thi thì sẽ thi vào lúc 11h15’ cùng ngày.

- Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.