THÔNG BÁO Lịch thi nội dung chạy môn Thể dục cơ bản HKI, nhóm 3, năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Lịch thi nội dung chạy môn Thể dục cơ bản HKI, nhóm 3, năm học 2014-2015

Vì thời tiết mưa nên nội dung chạy zích zắc của môn thi Thể dục cơ bản bị hoãn lại. Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo, tất cả sinh viên chưa thi nội dung này sẽ thi vào lúc 9h00 ngày 08/01/2015.

Chú ý:

Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.