THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HKI, nhóm 3, năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GDTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Lịch tách ca thi các môn giáo dục thể chất HKI, nhóm 3, năm học 2014-2015

- Thời gian: Thứ Tư, ngày 07/01/2015

- Môn Thể dục cơ bản: Ca thi 1 – 2

Chú ý:

Những sinh viên trùng ca thi 1 thì sẽ thi vào ca thi 2 và ngược lại. Nếu trùng cả 2 ca thi thì sẽ thi vào lúc 11h15’ cùng ngày.

Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.