THÔNG BÁO Lịch tách ca thi các môn GDTC trong HKI, nhóm 2, năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch tách ca thi các môn GDTC trong HKI, nhóm 2, năm học 2014-2015

Thứ Sáu (21/11/2014):

- Thể dục cổ truyền: Ca thi 1 – 2

- Bóng bàn cơ bản: Ca thi 1 – 2

- Bóng rổ cơ bản: Ca thi 1 – 2

- Bóng rổ nâng cao 2: Ca thi  2

Thứ Bảy (22/11/2014):

- Bóng chuyền cơ bản: Ca thi 1 – 2

- Thể dục cơ bản: Ca thi 1 – 2          

- Bóng chuyền nâng cao 2: Ca thi 2

- Bóng đá: Ca thi 1

- Nhảy hiện đại: Ca thi 1

Chú ý:

- Sinh viên trùng ca thi 1 sẽ thi vào ca thi 2 và ngược lại. Nếu sinh viên trùng cả 2 ca thi thì sẽ thi vào lúc 11h15’ cùng ngày.

- Khi đi thi yêu cầu mang thẻ sinh viên và mặc đúng trang phục GDTC.

BỘ MÔN GDTCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.